Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zhejral - NPR

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Klatovec
  • Rozloha: 26,03 ha
  • Mapovací kvadrát: 6757
  • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Zhejral a součást regionálního biocentra Zhejral)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

  • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Plži: 10 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče rašelinného (Vertigo lilljeborgi) (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.