Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vertigo geyeri Lindholm, 1925 - vrkoč Geyerův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Mollusca - Měkkýši
  • Třída: Gastropoda - Plži

Ochrana a ohrožení

  • NA = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující zvláštní územní ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - vrkoč Geyerův - Vertigo geyeri

Lokality

Jan Myšák & Jaroslav Hlaváč

Doporučená citace

Myšák J. et Hlaváč J., 2017: Vertigo geyeri Lindholm, 1925 - vrkoč Geyerův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR, v.v.i.