Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mohelenská hadcová step

 • Okres: Třebíč
 • Region: Náměšťsko
 • Katastrální území: Mohelno
 • Rozloha: 108,94 ha
 • Mapovací kvadrát: 6863, 6963
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Údolí Jihlavy)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny , Znojemsko-brněnská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mravenci: Unikátní lokalita s velmi bohatým teplomilným společenstvem (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 14 druhů - pestrá fauna s xerotermními druhy a s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 28 druhů - druhově nejbohatší lokalita Vysočiny s xerotermními druhy a s 5 zranitelnými (VU) druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 8 druhů - pestrá fauna s xerotermními druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 92 druhů - třetí druhově nejbohatší lokalita Vysočiny (Starý 2017)
 • Pavouci: republikový (dříve evropský) význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 12 druhů - Vysoká diverzita žížal. Jedna ze dvou lokalit s recentnín výskytem vzácného druhu Kritodrilus mrazeki. Významný je i nález druhu Dendrobaena auriculata (Pižl 2017).
 • Plži: 23 druhů - jediná známá lokalita hlemýždě pruhovaného (Helix thessalica) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.