Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) - žížala diamantová v Kraji Vysočina

Žížala Dendrobaena octaedra, foto Václav Pižl
Žížala Dendrobaena octaedra, foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epigeický druh
 • euryekní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Obývá téměř všechny typy ekosystémů, od jehličnatých i listnatých lesů, luk a mokřadů, až po všechny typy agroekosystémů. Nejčastější zástupce žížal v kyselých půdách a rašeliništích. Hojně nalézán v opadance a pod kůrou pařezů a padlých kmenů.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala diamantová - Dendrobaena octaedra

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) - žížala diamantová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.