Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trachelipus nodulosus (C. Koch, 1838) - stínka uzlovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Crustacea - korýši
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Nadřád: Peracarida - Váčkovníci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci
 • Čeleď: - Trachelipodidae

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Xerotermní druh, preferující sušší otevřená stanoviště
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Obyvatel křovinatých biotopů a lesních okrajů

Výskyt a rozšíření

 • Xeroterní druh preferující sušší trávníky.
 • Dosud známý pouze ze stepních poloh v NPR Mohelenská hadcová step.
Mapa výskytu - stínka uzlovitá - Trachelipus nodulosus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trachelipus nodulosus (C. Koch, 1838) - stínka uzlovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.