Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 - beruška mravenčí v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Crustacea - korýši
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Nadřád: Peracarida - Váčkovníci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci
 • Čeleď: - Platyarthridae

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Myrmekofilní druh, častý v hnízdech zemních mravenců

Výskyt a rozšíření

 • Vyznačuje se úzkou vazbou na hnízda různých druhů zemních mravenců.
 • Pro skrytý způsob života snadno přehlédnutelný, ačkoliv jinak široce velmi rozšířený.
Mapa výskytu - beruška mravenčí - Platyarthrus hoffmannseggii

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 - beruška mravenčí v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.