Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sinice Vysočiny

Seznam sinic (Cyanobacteria) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Bacteria – bakterie

   IV) Cyanobacteria – sinice

 1. Anabaena sp.
 2. Anabaenopsis milleri Woronichin 1929
 3. Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault 1888
 4. Aphanizomenon yezoense Watanabe 1991
 5. Aphanocapsa delicatissima W.West & G.S.West 1912
 6. Aphanocapsa muscicola (Meneghini) Wille 1919
 7. Aphanothece endophytica (W.West & G.S.West) Komárková-Legnerová & Cronberg 1994
 8. Aphanothece sp.
 9. Chamaesiphon sp.
 10. Chroococcus aphanocapsoides Skuja 1964
 11. Chroococcus limneticus Lemmermann 1898
 12. Coelomoron pussilum (Van Goor) Komárek 1988
 13. Cuspidothrix issatschenkoi (Usachev) Rajaniemi, Komárek, Willame, Hrouzek, Kaštovská, Hoffmann & Sivonen 2005
 14. Cyanodictyon turfosum Lederer 1995
 15. Dolichospermum circinale (Rabenhorst) Wacklin et al. 2009
 16. Dolichospermum cf. compactum
 17. Dolichospermum crassum (Lemmermann) Wacklin et al. 2009
 18. Dolichospermum flos-aquae (Lyngbye) Wacklin et al. 2009
 19. Dolichospermum lemmermannii (Richter) Wacklin et al. 2009
 20. Dolichospermum lemmermannii var. minor Komárková 1988
 21. Dolichospermum macrosporum (Klebahn) Wacklin et al. 2009
 22. Dolichospermum mendotae (Trelaese) Wacklin et al. 2009
 23. Dolichospermum planctonicum (Brunnthaler) Wacklin et al. 2009
 24. Dolichospermum smithii (Komárek) Wacklin et al. 2009
 25. Dolichospermum viguieri (Denis et Frémy) Wacklin et al. 2009
 26. Entophysalis atroviolacea Novácek 1932
 27. Gloeocapsa novacekii Komárek & Anagnotidis 1995
 28. Jaaginema sp.
 29. Limnococcus limneticus (Lemmermann) Komárková, Jezberová, O.Komárek & Zapomelová 2010
 30. Limnothrix planctonica (Woloszynska) Meffert 1988
 31. Merismopedia angularis Thompson 1938
 32. Merismopedia elegans Braun ex Kützing 1849
 33. Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing 1845
 34. Merismopedia teniussima Lemmermann 1898
 35. Microcrocis geminata (Lagerheim) Geitler 1942
 36. Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846
 37. Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner 1898
 38. Microcystis ichtyoblabe Kützing 1843
 39. Microcystis viridis (Braun) Lemmermann 1903
 40. Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek 1968
 41. Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault 1888 – jednořadka obecná
 42. Oscillatoria limosa (Dillwyn) Agardh 1812 – drkalka mokřadní
 43. Phormidium sp.
 44. Planktolyngbya sp.
 45. Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988
 46. Planktothrix suspenza (Pringsheim) Anagnostidis & Komárek 1988
 47. Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek 1974
 48. Pseudanabaena mucicola (Naumann et Huber-Pestalozzi) Schwabe 1964
 49. Radiocystis geminata Skuja 1948
 50. Snowella lacustris (Chodat) Komárek & Hindák 1988
 51. Snowella litoralis (Häyrén) Komárek & Hindák 1988
 52. Spirulina major Kützing ex Gomont 1892 – spirálka velká
 53. Woronichinia karelica Komárek & Komárková-Legnerová 1992
 54. Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin 1933
 55. Woronichinia cf. obtusa

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR je uveden z Kraje Vysočina pouze jediný záznam jednoho druhu, a to jednořadka obecná (Nostoc commune). Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.