Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Jepice Vysočiny

Seznam jepic (Ephemeroptera) Kraje Vysočina

                          XXVII) Furcatergalia

                           XXVIII) Scaphodonta

                            XXIX) Ephemeroidea – jepicovcovití

                             XXX) Ephemeridae – jepicovití

 1. Ephemera danica – jepice dánská
 2. Ephemerella ignita – jepice ohnivá

 

                          XXVII) Furcatergalia

                           XXVIII) Pannota

                            XXIX) Caenoidea

                             XXX) Caenidae

 1. Caenis robusta – jepice statná

 

                          XXVII) Furcatergalia

                           XXVIII) Lanceolata

                            XXIX) Leptophlebioidea

                             XXX) Leptophlebiidae – nízkožabré jepice

 1. Habroleptoides confusa – jepice znetvořená
 2. Habrophlebia lauta – jepice čistá
 3. Leptophlebia sp. – jepice
 4. Paraleptophlebia submarginata – jepice obroubená

 

                          XXVII) Pisciforma

                           XXVIII) Baetoidea

                            XXIX) Baetidae – dvoukřídlé jepice

 1. Baetis lutheri – jepice Lutherova
 2. Baetis muticus – jepice tmavá
 3. Baetis niger – jepice černá
 4. Baetis rhodani – jepice předjarní
 5. Baetis vernus – jepice jarní
 6. Cloeon dipterum – jepice dvoukřídlá

 

                           XXVIII) Baetoidea

                            XXIX) Siphlonuridae

 1. Siphlonurus aestivalis – jepice

 

                          XXVII) Setisura

                           XXVIII) Heptagenioidea

                            XXIX) Heptageniidae – proudní jepice

 1. Ecdyonurus dispar – jepice slapová
 2. Ecdyonurus subalpinus – jepice subalpínská
 3. Ecdyonurus submontanus – jepice podhorská
 4. Ecdyonurus torrentis – jepice bystřinná
 5. Ecdyonurus venosus – jepice potoční
 6. Electrogena quadrilineata – jepice čtyřpruhá [CR]
 7. Epeorus sylvicola – jepice lesní
 8. Heptagenia sulphurea – jepice sírožlutá

 

                          XXVII) Setisura

                           XXVIII) Heptagenioidea

                            XXIX) Oligoneuriidae

 1. Oligoneuriella rhenana – jepice sporožilná [NT]
 2. Rhithrogena carpatoalpina – jepice karpatoalpská

 

Systematické zařazení jepic (Ephemeroptera)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Protostomia – prvoústí

            XIII) Ecdysozoa

             XIV) Arthropoda – členovci

               XVI) Pancrustacea – korýši

                XVII) Altocrustacea

                 XVIII) Allotriocarida

                  XIX) Miracrustacea

                   XX) Hexapoda – šestinozí

                    XXI) Insecta – hmyz

                     XXII) Ectognatha

                      XXIII) Dicondylia

                       XXIV) Pterygota – křídlatí

                        XXV) Palaeoptera

                         XXVI) Ephemeroptera – jepice

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)


Literatura

Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.