Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Savci Vysočiny

Seznam savců (Mammalia) Kraje Vysočina

A) Systematický přehled
B) Abecední seznam podle českých jmen
C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Nadtřída: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Čeleď: Veverkovití (Sciuridae)
Čeleď: Plchovití (Gliridae)
Čeleď: Bobrovití (Castoridae)
Čeleď: Myšovití (Muridae)
Čeleď: Nutriovití (Myocastoridae)
Řád: Zajíci (Lagomorpha)
Čeleď: Zajícovití (Leporidae)
Řád: Ježci (Erinaceomorpha)
Čeleď: Ježkovití (Erinaceidae)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Čeleď: Rejskovití (Soricidae)
Čeleď: Krtkovití (Talpidae)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Čeleď: Vrápencovití (Rhinolophidae)
Čeleď: Netopýrovití (Vespertilionidae)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Čeleď: Psovití (Canidae)
Čeleď: Lasicovití (Mustelidae)
Čeleď: Medvídkovití (Procyonidae)
Čeleď: Medvědovití (Ursidae)
Čeleď: Kočkovití (Felidae)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: Prasatovití (Suidae)
Čeleď: Jelenovití (Cervidae)
Čeleď: Turovití (Bovidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)
 2. Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
 3. Bobr evropský (Castor fiber)
 4. Daněk evropský (Dama dama)
 5. Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
 6. Hraboš polní (Microtus arvalis)
 7. Hrabošík podzemní (Microtus subterraneus)
 8. Hranostaj (Mustela erminea)
 9. Hryzec vodní (Arvicola amphibius)
 10. Jelen lesní (Cervus elaphus)
 11. Jezevec lesní (Meles meles)
 12. Ježek východní (Erinaceus roumanicus)
 13. Ježek západní (Erinaceus europaeus)
 14. Kočka divoká (Felis silvestris)
 15. Kolčava (Mustela nivalis)
 16. Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
 17. Krtek obecný (Talpa europaea)
 18. Křeček polní (Cricetus cricetus)
 19. Kuna lesní (Martes martes)
 20. Kuna skalní (Martes foina)
 21. Liška obecná (Vulpes vulpes)
 22. Los evropský (Alces alces)
 23. Medvěd hnědý (Ursus arctos)
 24. Muflon (Ovis aries musimon)
 25. Myš domácí (Mus musculus)
 26. Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
 27. Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
 28. Myška drobná (Micromys minutus)
 29. Mýval severní (Procyon lotor)
 30. Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
 31. Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
 32. Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
 33. Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
 34. Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
 35. Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
 36. Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
 37. Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
 38. Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
 39. Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
 40. Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
 41. Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
 42. Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
 43. Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
 44. Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
 45. Netopýr velký (Myotis myotis)
 46. Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
 47. Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
 48. Netopýr východní (Myotis blythii)
 49. Norek americký (Neovison vison)
 50. Norek evropský (Mustela lutreola)
 51. Norník rudý (Clethrionomys glareolus)
 52. Nutrie (Myocastor coypus)
 53. Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
 54. Plch velký (Glis glis)
 55. Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
 56. Potkan (Rattus norvegicus)
 57. Prase divoké (Sus scrofa)
 58. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
 59. Rejsec černý (Neomys anomalus)
 60. Rejsec vodní (Neomys fodiens)
 61. Rejsek horský (Sorex alpinus)
 62. Rejsek malý (Sorex minutus)
 63. Rejsek obecný (Sorex araneus)
 64. Rys ostrovid (Lynx lynx)
 65. Sika (Cervus nippon)
 66. Srnec obecný (Capreolus capreolus)
 67. Sysel obecný (Spermophilus citellus)
 68. Tchoř stepní (Mustela eversmanii)
 69. Tchoř tmavý (Mustela putorius)
 70. Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
 71. Vlk obecný (Canis lupus)
 72. Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
 73. Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)
 74. Vydra říční (Lutra lutra)
 75. Zajíc polní (Lepus europaeus)

 

C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 1. Alces alces - Los evropský
 2. Apodemus flavicollis - Myšice lesní
 3. Apodemus sylvaticus - Myšice křovinná
 4. Arvicola amphibius - Hryzec vodní
 5. Barbastella barbastellus - Netopýr černý
 6. Canis lupus - Vlk obecný
 7. Capreolus capreolus - Srnec obecný
 8. Castor fiber - Bobr evropský
 9. Cervus elaphus - Jelen lesní
 10. Cervus nippon - Sika
 11. Clethrionomys glareolus - Norník rudý
 12. Cricetus cricetus - Křeček polní
 13. Crocidura leucodon - Bělozubka bělobřichá
 14. Crocidura suaveolens - Bělozubka šedá
 15. Dama dama - Daněk evropský
 16. Eptesicus nilssonii - Netopýr severní
 17. Eptesicus serotinus - Netopýr večerní
 18. Erinaceus europaeus - Ježek západní
 19. Erinaceus roumanicus - Ježek východní
 20. Felis silvestris - Kočka divoká
 21. Glis glis - Plch velký
 22. Lepus europaeus - Zajíc polní
 23. Lutra lutra - Vydra říční
 24. Lynx lynx - Rys ostrovid
 25. Martes foina - Kuna skalní
 26. Martes martes - Kuna lesní
 27. Meles meles - Jezevec lesní
 28. Micromys minutus - Myška drobná
 29. Microtus agrestis - Hraboš mokřadní
 30. Microtus arvalis - Hraboš polní
 31. Microtus subterraneus - Hrabošík podzemní
 32. Mus musculus - Myš domácí
 33. Muscardinus avellanarius - Plšík lískový
 34. Mustela erminea - Hranostaj
 35. Mustela eversmanii - Tchoř stepní
 36. Mustela lutreola - Norek evropský
 37. Mustela nivalis - Kolčava
 38. Mustela putorius - Tchoř tmavý
 39. Myocastor coypus - Nutrie
 40. Myotis bechsteinii - Netopýr velkouchý
 41. Myotis blythii - Netopýr východní
 42. Myotis brandtii - Netopýr Brandtův
 43. Myotis daubentonii - Netopýr vodní
 44. Myotis emarginatus - Netopýr brvitý
 45. Myotis myotis - Netopýr velký
 46. Myotis mystacinus - Netopýr vousatý
 47. Myotis nattereri - Netopýr řasnatý
 48. Neomys anomalus - Rejsec černý
 49. Neomys fodiens - Rejsec vodní
 50. Neovison vison - Norek americký
 51. Nyctalus leisleri - Netopýr stromový
 52. Nyctalus noctula - Netopýr rezavý
 53. Nyctereutes procyonoides - Psík mývalovitý
 54. Ondatra zibethicus - Ondatra pižmová
 55. Oryctolagus cuniculus - Králík divoký
 56. Ovis aries musimon - Muflon
 57. Pipistrellus nathusii - Netopýr parkový
 58. Pipistrellus pipistrellus - Netopýr hvízdavý
 59. Pipistrellus pygmaeus - Netopýr nejmenší
 60. Plecotus auritus - Netopýr ušatý
 61. Plecotus austriacus - Netopýr dlouhouchý
 62. Procyon lotor - Mýval severní
 63. Rattus norvegicus - Potkan
 64. Rhinolophus ferrumequinum - Vrápenec velký
 65. Rhinolophus hipposideros - Vrápenec malý
 66. Sciurus vulgaris - Veverka obecná
 67. Sorex alpinus - Rejsek horský
 68. Sorex araneus - Rejsek obecný
 69. Sorex minutus - Rejsek malý
 70. Spermophilus citellus - Sysel obecný
 71. Sus scrofa - Prase divoké
 72. Talpa europaea - Krtek obecný
 73. Ursus arctos - Medvěd hnědý
 74. Vespertilio murinus - Netopýr pestrý
 75. Vulpes vulpes - Liška obecná