Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Savci Vysočiny

Seznam savců (Mammalia) Kraje Vysočina

A) Systematický přehled
B) Abecední seznam podle českých jmen
C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Nadtřída: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Čeleď: Veverkovití (Sciuridae)
Čeleď: Plchovití (Gliridae)
Čeleď: Bobrovití (Castoridae)
Čeleď: Myšovití (Muridae)
Čeleď: Nutriovití (Myocastoridae)
Řád: Zajíci (Lagomorpha)
Čeleď: Zajícovití (Leporidae)
Řád: Ježci (Erinaceomorpha)
Čeleď: Ježkovití (Erinaceidae)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Čeleď: Rejskovití (Soricidae)
Čeleď: Krtkovití (Talpidae)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Čeleď: Vrápencovití (Rhinolophidae)
Čeleď: Netopýrovití (Vespertilionidae)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Čeleď: Psovití (Canidae)
Čeleď: Lasicovití (Mustelidae)
Čeleď: Medvídkovití (Procyonidae)
Čeleď: Medvědovití (Ursidae)
Čeleď: Kočkovití (Felidae)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: Prasatovití (Suidae)
Čeleď: Jelenovití (Cervidae)
Čeleď: Turovití (Bovidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)
 2. Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
 3. Bobr evropský (Castor fiber)
 4. Daněk evropský (Dama dama)
 5. Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
 6. Hraboš polní (Microtus arvalis)
 7. Hrabošík podzemní (Microtus subterraneus)
 8. Hranostaj (Mustela erminea)
 9. Hryzec vodní (Arvicola amphibius)
 10. Jelen lesní (Cervus elaphus)
 11. Jezevec lesní (Meles meles)
 12. Ježek východní (Erinaceus roumanicus)
 13. Ježek západní (Erinaceus europaeus)
 14. Kočka divoká (Felis silvestris)
 15. Kolčava (Mustela nivalis)
 16. Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
 17. Krtek obecný (Talpa europaea)
 18. Křeček polní (Cricetus cricetus)
 19. Kuna lesní (Martes martes)
 20. Kuna skalní (Martes foina)
 21. Liška obecná (Vulpes vulpes)
 22. Los evropský (Alces alces)
 23. Medvěd hnědý (Ursus arctos)
 24. Muflon (Ovis aries musimon)
 25. Myš domácí (Mus musculus)
 26. Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
 27. Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
 28. Myška drobná (Micromys minutus)
 29. Mýval severní (Procyon lotor)
 30. Netopýr alkathoe (Myotis alcathoe)
 31. Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
 32. Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
 33. Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
 34. Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
 35. Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
 36. Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
 37. Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
 38. Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
 39. Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
 40. Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
 41. Netopýr Saviův (Hypsugo savii)
 42. Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
 43. Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
 44. Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
 45. Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
 46. Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
 47. Netopýr velký (Myotis myotis)
 48. Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
 49. Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
 50. Netopýr východní (Myotis blythii)
 51. Norek americký (Neovison vison)
 52. Norek evropský (Mustela lutreola)
 53. Norník rudý (Clethrionomys glareolus)
 54. Nutrie (Myocastor coypus)
 55. Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
 56. Plch velký (Glis glis)
 57. Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
 58. Potkan (Rattus norvegicus)
 59. Prase divoké (Sus scrofa)
 60. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
 61. Rejsec černý (Neomys anomalus)
 62. Rejsec vodní (Neomys fodiens)
 63. Rejsek horský (Sorex alpinus)
 64. Rejsek malý (Sorex minutus)
 65. Rejsek obecný (Sorex araneus)
 66. Rys ostrovid (Lynx lynx)
 67. Sika (Cervus nippon)
 68. Srnec obecný (Capreolus capreolus)
 69. Sysel obecný (Spermophilus citellus)
 70. Tchoř stepní (Mustela eversmanii)
 71. Tchoř tmavý (Mustela putorius)
 72. Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
 73. Vlk obecný (Canis lupus)
 74. Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
 75. Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)
 76. Vydra říční (Lutra lutra)
 77. Zajíc polní (Lepus europaeus)

 

C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 1. Alces alces - los evropský
 2. Apodemus flavicollis - myšice lesní
 3. Apodemus sylvaticus - myšice křovinná
 4. Arvicola amphibius - hryzec vodní
 5. Barbastella barbastellus - netopýr černý
 6. Canis lupus - vlk obecný
 7. Capreolus capreolus - srnec obecný
 8. Castor fiber - bobr evropský
 9. Cervus elaphus - jelen lesní
 10. Cervus nippon - sika
 11. Clethrionomys glareolus - norník rudý
 12. Cricetus cricetus - křeček polní
 13. Crocidura leucodon - bělozubka bělobřichá
 14. Crocidura suaveolens - bělozubka šedá
 15. Dama dama - daněk evropský
 16. Eptesicus nilssonii - netopýr severní
 17. Eptesicus serotinus - netopýr večerní
 18. Erinaceus europaeus - ježek západní
 19. Erinaceus roumanicus - ježek východní
 20. Felis silvestris - kočka divoká
 21. Glis glis - plch velký
 22. Hypsugo savii - netopýr Saviův
 23. Lepus europaeus - zajíc polní
 24. Lutra lutra - vydra říční
 25. Lynx lynx - rys ostrovid
 26. Martes foina - kuna skalní
 27. Martes martes - kuna lesní
 28. Meles meles - jezevec lesní
 29. Micromys minutus - myška drobná
 30. Microtus agrestis - hraboš mokřadní
 31. Microtus arvalis - hraboš polní
 32. Microtus subterraneus - hrabošík podzemní
 33. Mus musculus - myš domácí
 34. Muscardinus avellanarius - plšík lískový
 35. Mustela erminea - hranostaj
 36. Mustela eversmanii - tchoř stepní
 37. Mustela lutreola - norek evropský
 38. Mustela nivalis - kolčava
 39. Mustela putorius - tchoř tmavý
 40. Myocastor coypus - nutrie
 41. Myotis alcathoe - netopýr alkathoe
 42. Myotis bechsteinii - netopýr velkouchý
 43. Myotis blythii - netopýr východní
 44. Myotis brandtii - netopýr Brandtův
 45. Myotis daubentonii - netopýr vodní
 46. Myotis emarginatus - netopýr brvitý
 47. Myotis myotis - netopýr velký
 48. Myotis mystacinus - netopýr vousatý
 49. Myotis nattereri - netopýr řasnatý
 50. Neomys anomalus - rejsec černý
 51. Neomys fodiens - rejsec vodní
 52. Neovison vison - norek americký
 53. Nyctalus leisleri - netopýr stromový
 54. Nyctalus noctula - netopýr rezavý
 55. Nyctereutes procyonoides - psík mývalovitý
 56. Ondatra zibethicus - ondatra pižmová
 57. Oryctolagus cuniculus - králík divoký
 58. Ovis aries musimon - muflon
 59. Pipistrellus nathusii - netopýr parkový
 60. Pipistrellus pipistrellus - netopýr hvízdavý
 61. Pipistrellus pygmaeus - netopýr nejmenší
 62. Plecotus auritus - netopýr ušatý
 63. Plecotus austriacus - netopýr dlouhouchý
 64. Procyon lotor - mýval severní
 65. Rattus norvegicus - potkan
 66. Rhinolophus ferrumequinum - vrápenec velký
 67. Rhinolophus hipposideros - vrápenec malý
 68. Sciurus vulgaris - veverka obecná
 69. Sorex alpinus - rejsek horský
 70. Sorex araneus - rejsek obecný
 71. Sorex minutus - rejsek malý
 72. Spermophilus citellus - sysel obecný
 73. Sus scrofa - prase divoké
 74. Talpa europaea - krtek obecný
 75. Ursus arctos - medvěd hnědý
 76. Vespertilio murinus - netopýr pestrý
 77. Vulpes vulpes - liška obecná

 

C) Systematické zařazení savců (Mammalia)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Deuterostomia – druhoústí

            XIII) Chordata – strunatci

             XIV) Craniata – obratlovci

              XV) Gnathostomata – čelistnatci

               XVI) Tetrapoda – čtyřnožci

                XVII) Amniota – blanatí

                 XVIII) Synapsida

                  XIX) Therapsida

                   XX) Cynodontia

                    XXI) Mammalia – savci

 

D) Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.