Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

O nás

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině se zabývá ochranou a výzkumem přírody se zaměřením na avifaunu. Jsme neziskovou organizací, která byla založena v roce 2007 a která sdružuje zájemce o ornitologii a ochranu přírody v Kraji Vysočina. Jsme právnickou osobou a vykonáváme činnost v souladu se svým posláním a cíli.

Cíle naší organizace:

 • výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí;
 • ochrana přírody a krajiny;
 • ochrana životního prostředí;
 • ekologická výchova a vzdělávání vlastních členů i veřejnosti.

Hlavní formou dosahování cílů naší organizace je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

 • organizování zájemců o teoretickou a praktickou ornitologii a ochranu ptáků a jejich prostředí;
 • provádění ornitologického výzkumu vyhlašováním vlastních akcí a zapojováním se do regionálních, národních i mezinárodních projektů;
 • provádění praktické ochrany ptáků a jejich prostředí v souladu s platnými zákony, normami EU a mezinárodními smlouvami formou vyhlašování vlastních akcí a zapojováním se do regionálních, národních i mezinárodních projektů; pro praktickou péči na vybraných lokalitách funguje při naší organizaci také pozemkový spolek;
 • účast ve správních řízeních týkajících se oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, účast při posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, účast při projednávání záměrů v oblasti územního plánování a jiných koncepčních dokumentů, a to zejména z hlediska ochrany ptáků a jejich prostředí;
 • spolupráce s orgány veřejné správy v ochraně ptáků a jejich prostředí;
 • provádění hospodářské činnosti zejména v oblasti péče o ptactvo a jejich prostředí, a to především k zajištění prostředků pro naplnění cílů své činnosti;
 • spolupráce s dalšími organizacemi a jednotlivci v ochraně přírody, výzkumu a vzdělávání.

 

Od svého vzniku jsme realizovali desítky projektů.

 

Základní údaje

Název organizace: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Právní forma organizace: Pobočný spolek zapsaný pod sp. zn. L 38231 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s dnem zápisu 1.1.2014 (od svého vzniku v r. 2007 do konce roku 2013 jsme byli občanské sdružení). Jsme organizační jednotkou České společnosti ornitologické se samostatnou právní subjektivitou, registrační list s evidenčním číslem 07.

Sídlo: Hybrálecká 13, 586 01 Jihlava

IČO: 75107988

č.ú.: 2733156001/5500 (Raiffeisenbank, a. s.) - placení členských příspěvků a možnost zasílání darů na ochranu přírody na Vysočině

E-mail: vysocina(zavinac)birdlife.cz

Profil zadavatele veřejných zakázek: http://cso-vysocina.profilzadavatele.cz

Výbor:

 • Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. - předseda, e-mail: vojtech.kodet(zavinac)email.cz
 • Filip Hruška - místopředseda
 • Ivan Kunstmüller
 • Ing. Václav Hlaváč
 • MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc.
 • Ing. Ivo Hertl, Ph.D.
 • Tomáš Kněžíček
 • Ing. Ondřej Štěrba
 • RNDr. Aleš Toman

- Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda, z nichž každý má právo jednat samostatně.

Revizorka:

 • Ing. Dana Kodetová

Počet zaměstnanců: 0

Počet členů: 75 individuálních a 1 kolektivní

Při Pobočce ČSO na Vysočině funguje Pozemkový spolek Gallinago

 

Členství

 • Pobočka ČSO na Vysočině sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o ochranu a výzkum ptáků a jejich prostředí na Vysočině. Členem pobočky se může stát člen ČSO, který o členství v pobočce projeví zájem.
 • Stávající členové ČSO mohou svůj zájem o členství v naší pobočce projevit napsáním na e-mail: vysocina(zavinac)birdlife.cz anebo sdělit statutárnímu zástupci pobočky (předsedovi či místopředsedovi).
 • Nečlenové ČSO, kteří máte zájem o členství v naší pobočce, se musíte nejprve přihlásit do ČSO a v přihlášce uveďte zároveň zájem o členství v regionální pobočce na Vysočině.
 • Výhody členství v ČSO, formy členství, aktuální výši členského příspěvku a online přihlášku naleznete zde.
 • Pobočka ČSO na Vysočině vybírá roční členský příspěvek 100 Kč a členové obdrží časopis Crex, který od r. 2019 vydáváme společně s Jihomoravskou pobočkou ČSO. Členské příspěvky do mateřské ČSO a do regionální pobočky se platí zvlášť.

 

Publikace k zakoupení: