Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spirochety Vysočiny

Seznam spirochet (Spirochaetae) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Spirochaetae – spirochety

   IV) Spirochaetes

    V) Spirochaetales

     VI) Leptospiraceae

1. Leptospira grippotyphosa

 

     VI) Spirochaetaceae

2. Borrelia burgdorferi Johnson et al. 1984 – borelie

3. Treponema pallidum (Schaudinn & Hoffmann, 1905)

- Treponema pallidum subsp. pallidum

 

Spirochety jsou někdy řazeny mezi bakterie. V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy a skupina není evidována v Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Tato taxonomická skupina je spíše předmětem studia lékařské mikrobiologie. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.