Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rizárie Vysočiny

Seznam rizárií (Rhizaria) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Harosa (Sar) – harosy

     VI) Rhizaria – rizárie

  1. Paulinella chromatophora Lauterborn 1895
  2. Rhipidodendron splendidum Stein 1878

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.