Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pavouci Vysočiny

Aleš Jelínek [ed] (2017)

ZO ČSOP Kněžice

 

Obsah

1) Kolik druhů pavouků žije na Vysočině?

2) Seznam pavouků (Araneae) Vysočiny

2.1) Systematický přehled pavouků Vysočiny

2.2) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle českých jmen

2.3) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle vědeckých jmen

3) Nejvýznamnější lokality pavouků Kraje Vysočina

4) Bibliografie pavouků Vysočiny

5) Metodika

6) Vydaná publikace: Pavouci Kraje Vysočina (Aleš Jelínek, 20 str., PDF ke stažení)

1) Kolik druhů pavouků žije na Vysočině?

V letech 2014 – 2017 se podařilo shromáždit přibližně 17 000 databázových záznamů o výskytu pavouků ve sledovaném území Českomoravské vrchoviny (blíže viz metodika), z čehož téměř 8 000 záznamů představují vlastní nálezy zpracovatelů projektu. Spolu s dalšími publikovanými i nepublikovanými zdroji tak bylo v oblasti mírně přesahující hranice Kraje Vysočina zjištěno celkem 629 druhů pavouků, což představuje přibližně 71 % arachnofauny České republiky.

Z tohoto počtu je 195 druhů (tj. 31 %) uvedeno v 3. verzi červeného seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) ve třech nejvýznamnějších kategoriích: 20 druhů v kategorii kriticky ohrožený (CR), 51 druhů v kategorii ohrožený (EN) a 124 druhů v kategorii zranitelný (VU). Dalších 100 druhů (16 %) je pak zařazeno v méně závažné kategorii téměř ohrožený, naopak 4 druhy pavouků dříve nalezené v Kraji Vysočina jsou považovány na našem území již za nezvěstné.

 

2) Seznam pavouků (Araneae) Vysočiny

2.1) Systematický přehled pavouků Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pavouci (Araneae)

 

2.2) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Běžník bažinný (Ozyptila brevipes)
 2. Běžník Blackwallův (Cozyptila blackwalli)
 3. Běžník člunkový (Tmarus stellio)
 4. Běžník dlouhoostný (Xysticus ferrugineus)
 5. Běžník doubravní (Xysticus luctator)
 6. Běžník drnový (Ozyptila rauda)
 7. Běžník dvoupruhý (Xysticus bifasciatus)
 8. Běžník hlínový (Ozyptila scabricula)
 9. Běžník hnědý (Xysticus acerbus)
 10. Běžník keřový (Xysticus audax)
 11. Běžník Kochův (Xysticus kochi)
 12. Běžník kopretinový (Misumena vatia)
 13. Běžník květomilný (Thomisus onustus)
 14. Běžník lesní (Xysticus luctuosus)
 15. Běžník lesostepní (Xysticus ninnii)
 16. Běžník lichoběžníkovitý (Pistius truncatus)
 17. Běžník listový (Ebrechtella tricuspidata)
 18. Běžník lužní (Ozyptila praticola)
 19. Běžník mokřadní (Xysticus ulmi)
 20. Běžník mramorovaný (Xysticus marmoratus)
 21. Běžník obecný (Xysticus cristatus)
 22. Běžník plochý (Coriarachne depressa)
 23. Běžník pocestný (Xysticus erraticus)
 24. Běžník poutavý (Xysticus lanio)
 25. Běžník skvostný (Synema globosum)
 26. Běžník stepní (Ozyptila claveata)
 27. Běžník suchopárový (Ozyptila atomaria)
 28. Běžník tmavý (Ozyptila pullata)
 29. Běžník velký (Xysticus robustus)
 30. Běžník větvový (Tmarus piger)
 31. Běžník vlhkomilný (Ozyptila trux)
 32. Běžník vřesovištní (Xysticus striatipes)
 33. Běžník zelený (Diaea dorsata)
 34. Brabenčík lesní (Phrurolithus minimus)
 35. Brabenčík obecný (Phrurolithus festivus)
 36. Brabenčík stepní (Phrurolithus pullatus)
 37. Brabenčík Szilyho (Phrurolithus szilyi)
 38. Cedivečka černá (Dictyna latens)
 39. Cedivečka doubravní (Nigma flavescens)
 40. Cedivečka hnědá (Lathys stigmatisata)
 41. Cedivečka jemná (Emblyna mitis)
 42. Cedivečka kroužkovaná (Lathys humilis)
 43. Cedivečka mečovitá (Brommella falcigera)
 44. Cedivečka menší (Dictyna pusilla)
 45. Cedivečka Millerova (Altella biuncata)
 46. Cedivečka mravencomilná (Mastigusa arietina)
 47. Cedivečka nejmenší (Archaeodictyna minutissima)
 48. Cedivečka obecná (Dictyna arundinacea)
 49. Cedivečka plotová (Dictyna uncinata)
 50. Cedivečka tmavá (Argenna subnigra)
 51. Cedivečka zelená (Nigma walckenaeri)
 52. Cedivka domovní (Amaurobius ferox)
 53. Cedivka hajní (Amaurobius jugorum)
 54. Cedivka lesní (Callobius claustrarius)
 55. Cedivka podkorní (Amaurobius fenestralis)
 56. Čelistnatka keřová (Tetragnatha dearmata)
 57. Čelistnatka Listerova (Pachygnatha listeri)
 58. Čelistnatka mokřadní (Pachygnatha degeeri)
 59. Čelistnatka obojživelná (Pachygnatha clercki)
 60. Čelistnatka perleťová (Tetragnatha montana)
 61. Čelistnatka ptačí (Tetragnatha obtusa)
 62. Čelistnatka rákosní (Tetragnatha extensa)
 63. Čelistnatka stromová (Tetragnatha pinicola)
 64. Čelistnatka tmavá (Tetragnatha nigrita)
 65. Hlavoun širohlavý (Cetonana laticeps)
 66. Křižák borový (Araniella displicata)
 67. Křižák červený (Hypsosinga sanguinea)
 68. Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
 69. Křižák dubový (Araniella opisthographa)
 70. Křižák dvouhrbý (Gibbaranea bituberculata)
 71. Křižák hajní (Zilla diodia)
 72. Křižák Herův (Hypsosinga heri)
 73. Křižák horský (Araniella alpica)
 74. Křižák hrbatý (Gibbaranea gibbosa)
 75. Křižák keřový (Larinioides patagiatus)
 76. Křižák luční (Mangora acalypha)
 77. Křižák mostní (Larinioides sericatus)
 78. Křižák mramorovaný (Araneus marmoreus)
 79. Křižák načervenalý (Araneus alsine)
 80. Křižák nenápadný (Araniella inconspicua)
 81. Křižák obecný (Araneus diadematus)
 82. Křižák plachý (Larinioides folium)
 83. Křižák podkorní (Nuctenea umbratica)
 84. Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)
 85. Křižák příčnopruhý (Singa hamata)
 86. Křižák pýřitý (Agalenatea redii)
 87. Křižák rákosní (Larinioides cornutus)
 88. Křižák rudohnědý (Larinioides ixobolus)
 89. Křižák skvostný (Aculepeira ceropegia)
 90. Křižák smrkový (Gibbaranea omoeda)
 91. Křižák Strömův (Stroemiellus stroemi)
 92. Křižák stříbřitý (Zygiella atrica)
 93. Křižák Sturmův (Araneus sturmi)
 94. Křižák trnečkový (Cercidia prominens)
 95. Křižák trojlaločný (Cyclosa oculata)
 96. Křižák trojtečný (Araneus triguttatus)
 97. Křižák trpasličí (Hypsosinga pygmaea)
 98. Křižák velký (Araneus angulatus)
 99. Křižák vířivý (Cyclosa conica)
 100. Křižák vřesový (Hypsosinga albovittata)
 101. Křižák zelený (Araniella cucurbitina)
 102. Listovník drnový (Thanatus formicinus)
 103. Listovník keřový (Philodromus collinus)
 104. Listovník mokřadní (Thanatus striatus)
 105. Listovník obecný (Philodromus cespitum)
 106. Listovník písečný (Thanatus arenarius)
 107. Listovník plochý (Philodromus margaritatus)
 108. Listovník podkorní (Philodromus fuscomarginatus)
 109. Listovník rezavý (Philodromus rufus)
 110. Listovník rozličný (Philodromus dispar)
 111. Listovník skvrnitý (Philodromus albidus)
 112. Listovník stepní (Thanatus atratus)
 113. Listovník štíhlý (Tibellus oblongus)
 114. Listovník větvový (Philodromus emarginatus)
 115. Listovník zlatolesklý (Philodromus aureolus)
 116. Lovčík hajní (Pisaura mirabilis)
 117. Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus)
 118. Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)
 119. Meta jeskynní (Metellina merianae)
 120. Meta Mengeho (Metellina mengei)
 121. Meta podzimní (Metellina segmentata)
 122. Meta temnostní (Meta menardi)
 123. Mikarie bělostuhá (Micaria albovittata)
 124. Mikarie berlovitá (Micaria guttulata)
 125. Mikarie duhová (Micaria dives)
 126. Mikarie kmenová (Micaria subopaca)
 127. Mikarie mravencovitá (Micaria formicaria)
 128. Mikarie travní (Micaria pulicaria)
 129. Mikarie třpytná (Micaria fulgens)
 130. Mravčík obecný (Zodarion germanicum)
 131. Mravčík skalní (Zodarion rubidum)
 132. Ostník Cambridgeův (Ero cambridgei)
 133. Ostník hrbolkový (Ero tuberculata)
 134. Ostník pavoukožravý (Ero furcata)
 135. Ostník šestiskvrnný (Ero aphana)
 136. Pacedivečka podzimní (Cicurina cicur)
 137. Pakřižák smrkový (Hyptiotes paradoxus)
 138. Papříčnatka lesní (Cryphoeca silvicola)
 139. Paslíďák keřový (Oxyopes ramosus)
 140. Pavučenka bahnomilná (Araeoncus crassiceps)
 141. Pavučenka Baumova (Asthenargus helveticus)
 142. Pavučenka bažinná (Erigonella ignobilis)
 143. Pavučenka bezzubá (Gongylidiellum edentatum)
 144. Pavučenka bradatá (Diplocephalus cristatus)
 145. Pavučenka buková (Saloca diceros)
 146. Pavučenka čepovitá (Walckenaeria corniculans)
 147. Pavučenka černá (Dicymbium nigrum)
 148. Pavučenka červená (Trematocephalus cristatus)
 149. Pavučenka červenavá (Gonatium rubellum)
 150. Pavučenka číškovitá (Dismodicus elevatus)
 151. Pavučenka Dahlova (Hypsocephalus pusillus)
 152. Pavučenka dírkatá (Asthenargus perforatus)
 153. Pavučenka dlouhočelá (Entelecara congenera)
 154. Pavučenka dlouhohlavá (Entelecara acuminata)
 155. Pavučenka droboučká (Minyriolus pusillus)
 156. Pavučenka dubová (Walckenaeria simplex)
 157. Pavučenka důlečkovaná (Pelecopsis parallela)
 158. Pavučenka důlkovaná (Ceratinella scabrosa)
 159. Pavučenka dvoučelá (Dismodicus bifrons)
 160. Pavučenka dvouhlavá (Thyreosthenius biovatus)
 161. Pavučenka dvoulaločná (Hypomma bituberculatum)
 162. Pavučenka dýkovitá (Gonatium hilare)
 163. Pavučenka dýmková (Walckenaeria antica)
 164. Pavučenka Fageova (Panamomops fagei)
 165. Pavučenka háková (Drepanotylus uncatus)
 166. Pavučenka hlaváč (Walckenaeria capito)
 167. Pavučenka hrabanková (Micrargus herbigradus)
 168. Pavučenka hrbatá (Oedothorax gibbosus)
 169. Pavučenka hřivnatá (Gnathonarium dentatum)
 170. Pavučenka hučková (Micrargus subaequalis)
 171. Pavučenka hvozdní (Abacoproeces saltuum)
 172. Pavučenka Jarmilina (Erigonoplus jarmilae)
 173. Pavučenka jarní (Walckenaeria vigilax)
 174. Pavučenka jednorohá (Walckenaeria unicornis)
 175. Pavučenka klanohlavá (Diplocephalus latifrons)
 176. Pavučenka klíšťkovitá (Styloctetor stativus)
 177. Pavučenka Kochova (Walckenaeria kochi)
 178. Pavučenka krátká (Ceratinella brevis)
 179. Pavučenka krátkonohá (Ceratinella brevipes)
 180. Pavučenka Kratochvílova (Kratochviliella bicapitata)
 181. Pavučenka kruhová (Peponocranium orbiculatum)
 182. Pavučenka krvavá (Nematogmus sanguinolentus)
 183. Pavučenka lesní (Tapinocyba insecta)
 184. Pavučenka lesostepní (Panamomops affinis)
 185. Pavučenka létavá (Erigone atra)
 186. Pavučenka listová (Diplocephalus picinus)
 187. Pavučenka lulková (Walckenaeria alticeps)
 188. Pavučenka malooká (Acartauchenius scurrilis)
 189. Pavučenka mechová (Silometopus elegans)
 190. Pavučenka močálová (Hilaira excisa)
 191. Pavučenka mokřadní (Gongylidiellum vivum)
 192. Pavučenka nejmenší (Tapinocyboides pygmaeus)
 193. Pavučenka nenápadná (Panamomops inconspicuus)
 194. Pavučenka nevýrazná (Tapinocyba affinis)
 195. Pavučenka nosatá (Nusoncus nasutus)
 196. Pavučenka novozélandská (Ostearius melanopygius)
 197. Pavučenka obecná (Araeoncus humilis)
 198. Pavučenka palcovitá (Gongylidiellum latebricola)
 199. Pavučenka periskopická (Walckenaeria acuminata)
 200. Pavučenka plachetnatková (Hylyphantes graminicola)
 201. Pavučenka plochohlavá (Entelecara erythropus)
 202. Pavučenka ploskonosá (Mecopisthes silus)
 203. Pavučenka pobřežní (Oedothorax agrestis)
 204. Pavučenka podivná (Gonatium paradoxum)
 205. Pavučenka prosedlaná (Walckenaeria atrotibialis)
 206. Pavučenka rákosní (Donacochara speciosa)
 207. Pavučenka rašeliništní (Aphileta misera)
 208. Pavučenka Reussova (Silometopus reussi)
 209. Pavučenka rohatá (Sintula corniger)
 210. Pavučenka rolní (Oedothorax apicatus)
 211. Pavučenka rubínová (Gonatium rubens)
 212. Pavučenka rudonohá (Gongylidium rufipes)
 213. Pavučenka římská (Styloctetor romanus)
 214. Pavučenka sfingová (Trichopterna cito)
 215. Pavučenka sítinná (Pocadicnemis juncea)
 216. Pavučenka smyčkovitá (Pocadicnemis pumila)
 217. Pavučenka spirálová (Walckenaeria obtusa)
 218. Pavučenka srnčí (Hypomma cornutum)
 219. Pavučenka srstnatá (Lasiargus hirsutus)
 220. Pavučenka stěhovavá (Tiso vagans)
 221. Pavučenka stejnoostná (Oedothorax fuscus)
 222. Pavučenka stupínkatá (Cinetata gradata)
 223. Pavučenka suchomilná (Trichoncus affinis)
 224. Pavučenka sukovitá (Walckenaeria nodosa)
 225. Pavučenka Sundevallova (Maso sundevalli)
 226. Pavučenka širokostuhá (Micrargus georgescuae)
 227. Pavučenka štěrbinková (Typhochrestus digitatus)
 228. Pavučenka štěrbinovitá (Notioscopus sarcinatus)
 229. Pavučenka štětcovitá (Moebelia penicillata)
 230. Pavučenka štíhlá (Walckenaeria dysderoides)
 231. Pavučenka štítová (Pelecopsis radicicola)
 232. Pavučenka tečkovaná (Lophomma punctatum)
 233. Pavučenka Thorellova (Trichopternoides thorelli)
 234. Pavučenka tlustonohá (Dicymbium tibiale)
 235. Pavučenka tmavá (Cnephalocotes obscurus)
 236. Pavučenka trojlaločná (Mermessus trilobatus)
 237. Pavučenka trojtrnná (Diplocephalus permixtus)
 238. Pavučenka ušatá (Trichoncus auritus)
 239. Pavučenka velká (Leptorhoptrum robustum)
 240. Pavučenka velkonosá (Walckenaeria cucullata)
 241. Pavučenka větší (Ceratinella major)
 242. Pavučenka vidlicová (Tapinocyba biscissa)
 243. Pavučenka vidlohlavá (Walckenaeria furcillata)
 244. Pavučenka viklanovitá (Walckenaeria mitrata)
 245. Pavučenka vlhkomilná (Walckenaeria nudipalpis)
 246. Pavučenka vlnková (Gongylidiellum murcidum)
 247. Pavučenka vroubená (Minicia marginella)
 248. Pavučenka vtlačená (Oedothorax retusus)
 249. Pavučenka výčnělková (Metopobactrus prominulus)
 250. Pavučenka vztyčnohlavá (Peponocranium praeceps)
 251. Pavučenka zahradní (Troxochrus scabriculus)
 252. Pavučenka zahrocená (Walckenaeria cuspidata)
 253. Pavučenka zakrojená (Pelecopsis elongata)
 254. Pavučenka zimní (Erigonella hiemalis)
 255. Pavučenka zoubkatá (Erigone dentipalpis)
 256. Pavučenka žlutá (Scotargus pilosus)
 257. Pavučenka žlutavá (Thyreosthenius parasiticus)
 258. Plachetnatka běžná (Bathyphantes parvulus)
 259. Plachetnatka bičovitá (Microlinyphia pusilla)
 260. Plachetnatka bledá (Palliduphantes alutacius)
 261. Plachetnatka borová (Incestophantes crucifer)
 262. Plachetnatka borůvková (Agnyphantes expunctus)
 263. Plachetnatka buková (Centromerus silvicola)
 264. Plachetnatka bystřinná (Porrhomma convexum)
 265. Plachetnatka Campbellova (Porrhomma campbelli)
 266. Plachetnatka Carpenterova (Macrargus carpenteri)
 267. Plachetnatka dlouhozubá (Tapinopa longidens)
 268. Plachetnatka domácí (Megalepthyphantes nebulosus)
 269. Plachetnatka drobnooká (Porrhomma microphthalmum)
 270. Plachetnatka dýkovitá (Lepthyphantes notabilis)
 271. Plachetnatka hbitá (Microlinyphia impigra)
 272. Plachetnatka chlumní (Centromerus sellarius)
 273. Plachetnatka jablková (Improphantes nitidus)
 274. Plachetnatka jarní (Neriene clathrata)
 275. Plachetnatka jazýčková (Diplostyla concolor)
 276. Plachetnatka jeskynní (Porrhomma egeria)
 277. Plachetnatka karová (Bathyphantes similis)
 278. Plachetnatka kavernová (Centromerus cavernarum)
 279. Plachetnatka keřová (Linyphia triangularis)
 280. Plachetnatka Keyserlingova (Ipa keyserlingi)
 281. Plachetnatka kmenová (Agyneta innotabilis)
 282. Plachetnatka kotvovitá (Tenuiphantes tenuis)
 283. Plachetnatka Kratochvílova (Theonina kratochvili)
 284. Plachetnatka krtčí (Palliduphantes insignis)
 285. Plachetnatka křížová (Poeciloneta variegata)
 286. Plachetnatka křovinná (Frontinellina frutetorum)
 287. Plachetnatka kupolovitá (Neriene radiata)
 288. Plachetnatka kuželová (Bolyphantes alticeps)
 289. Plachetnatka lesní (Centromerus sylvaticus)
 290. Plachetnatka listová (Microneta viaria)
 291. Plachetnatka lopatková (Lepthyphantes nodifer)
 292. Plachetnatka luční (Agyneta mollis)
 293. Plachetnatka makadlová (Agyneta cauta)
 294. Plachetnatka malá (Maro lepidus)
 295. Plachetnatka mateřídoušková (Centromerus capucinus)
 296. Plachetnatka Mengeho (Tenuiphantes mengei)
 297. Plachetnatka mokřadní (Agyneta subtilis)
 298. Plachetnatka mokřinná (Bathyphantes approximatus)
 299. Plachetnatka montánní (Centromerus pabulator)
 300. Plachetnatka mravenčí (Syedra myrmicarum)
 301. Plachetnatka Mughova (Mughiphantes mughi)
 302. Plachetnatka myší (Formiphantes lephthyphantiformis)
 303. Plachetnatka nákorní (Drapetisca socialis)
 304. Plachetnatka obecná (Agyneta rurestris)
 305. Plachetnatka pařezová (Labulla thoracica)
 306. Plachetnatka pentlicová (Mansuphantes mansuetus)
 307. Plachetnatka podzimní (Helophora insignis)
 308. Plachetnatka pozemní (Tenuiphantes cristatus)
 309. Plachetnatka prosedlaná (Agyneta conigera)
 310. Plachetnatka přízemní (Floronia bucculenta)
 311. Plachetnatka rašeliništní (Oryphantes angulatus)
 312. Plachetnatka roklinová (Porrhomma pallidum)
 313. Plachetnatka rudohnědá (Macrargus rufus)
 314. Plachetnatka různotrnná (Allomengea vidua)
 315. Plachetnatka růžkatá (Obscuriphantes obscurus)
 316. Plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger)
 317. Plachetnatka řemínková (Centromerus levitarsis)
 318. Plachetnatka Saaristova (Megalepthyphantes pseudocollinus)
 319. Plachetnatka skalní (Lepthyphantes leprosus)
 320. Plachetnatka skrytá (Centromerus arcanus)
 321. Plachetnatka skvrnitá (Stemonyphantes lineatus)
 322. Plachetnatka smrková (Neriene emphana)
 323. Plachetnatka stepní (Improphantes geniculatus)
 324. Plachetnatka stinná (Tenuiphantes tenebricola)
 325. Plachetnatka suchomilná (Centromerus incilium)
 326. Plachetnatka suchopárová (Agyneta simplicitarsis)
 327. Plachetnatka Svatoňova (Anguliphantes tripartitus)
 328. Plachetnatka štětcovitá (Tallusia experta)
 329. Plachetnatka štětinatá (Centromerita bicolor)
 330. Plachetnatka štětkovitá (Allomengea scopigera)
 331. Plachetnatka tavolníková (Porrhomma montanum)
 332. Plachetnatka tlustotrnná (Lepthyphantes minutus)
 333. Plachetnatka tmavá (Bathyphantes nigrinus)
 334. Plachetnatka tmavohnědá (Porrhomma pygmaeum)
 335. Plachetnatka trávní (Agyneta equestris)
 336. Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva)
 337. Plachetnatka trávová (Agyneta affinis)
 338. Plachetnatka trnozubá (Anguliphantes angulipalpis)
 339. Plachetnatka trojlaločná (Centromerus brevipalpus)
 340. Plachetnatka trpasličí (Canariphantes nanus)
 341. Plachetnatka velká (Neriene montana)
 342. Plachetnatka větvitá (Agyneta ramosa)
 343. Plachetnatka vidlicová (Pityohyphantes phrygianus)
 344. Plachetnatka vlhkomilná (Bathyphantes gracilis)
 345. Plachetnatka vlnopruhá (Neriene peltata)
 346. Plachetnatka vraní (Theonina cornix)
 347. Plachetnatka záhadná (Centromerus persimilis)
 348. Plachetnatka zahradní (Linyphia hortensis)
 349. Plachetnatka zobákovitá (Kaestneria dorsalis)
 350. Plachetnatka zoubkatá (Agyneta fuscipalpa)
 351. Plachetnatka zrníčková (Agyneta saxatilis)
 352. Plachetnatka zvonečková (Tenuiphantes alacris)
 353. Plachetnatka žlutá (Palliduphantes pallidus)
 354. Plachetnatka žlutonohá (Tenuiphantes flavipes)
 355. Pokoutník domácí (Tegenaria domestica)
 356. Pokoutník hajní (Histopona torpida)
 357. Pokoutník lesní (Tegenaria silvestris)
 358. Pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica)
 359. Pokoutník ocasatý (Textrix denticulata)
 360. Pokoutník polní (Tegenaria campestris)
 361. Pokoutník stájový (Tegenaria ferruginea)
 362. Pokoutník stepní (Eratigena agrestis)
 363. Pokoutník štíhlý (Allagelena gracilens)
 364. Pokoutník tmavý (Eratigena atrica)
 365. Příčnatka bažinná (Antistea elegans)
 366. Příčnatka drobná (Hahnia pusilla)
 367. Příčnatka horská (Hahnia montana)
 368. Příčnatka hřebínková (Hahnia ononidum)
 369. Příčnatka stepní (Hahnia nava)
 370. Příčnatka tmavá (Hahnia difficilis)
 371. Příčnatka žlutavá (Hahnia helveola)
 372. Punčoškář horský (Coelotes atropos)
 373. Punčoškář lesní (Inermocoelotes inermis)
 374. Punčoškář zemní (Coelotes terrestris)
 375. Segestra podkorní (Segestria senoculata)
 376. Segestra skalní (Segestria bavarica)
 377. Skákavka bažinná (Sitticus caricis)
 378. Skákavka bělovlasá (Euophrys frontalis)
 379. Skákavka bělovousá (Talavera petrensis)
 380. Skákavka borová (Dendryphantes hastatus)
 381. Skákavka bronzová (Heliophanus aeneus)
 382. Skákavka černá (Evarcha arcuata)
 383. Skákavka člunková (Evarcha laetabunda)
 384. Skákavka drápkatá (Talavera aperta)
 385. Skákavka dvoubarevná (Carrhotus xanthogramma)
 386. Skákavka dvoutečná (Sitticus penicillatus)
 387. Skákavka hladká (Neon levis)
 388. Skákavka kmenová (Pseudeuophrys erratica)
 389. Skákavka křížová (Pellenes tripunctatus)
 390. Skákavka lara (Sibianor larae)
 391. Skákavka lesklá (Heliophanus dubius)
 392. Skákavka listová (Pellenes nigrociliatus)
 393. Skákavka masková (Sitticus saxicola)
 394. Skákavka měděná (Heliophanus cupreus)
 395. Skákavka mechová (Neon reticulatus)
 396. Skákavka mokřadní (Neon valentulus)
 397. Skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis)
 398. Skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria)
 399. Skákavka nepatrná (Neon rayi)
 400. Skákavka nosatcová (Ballus chalybeius)
 401. Skákavka obecná (Evarcha falcata)
 402. Skákavka okenní (Sitticus pubescens)
 403. Skákavka písčinná (Sitticus dzieduszyckii)
 404. Skákavka plotní (Sitticus terebratus)
 405. Skákavka podkorní (Pseudicius encarpatus)
 406. Skákavka pospolná (Sitticus floricola)
 407. Skákavka pozemní (Sitticus saltator)
 408. Skákavka pruhovaná (Salticus scenicus)
 409. Skákavka rákosní (Marpissa radiata)
 410. Skákavka rašelinná (Heliophanus dampfi)
 411. Skákavka rudopásá (Philaeus chrysops)
 412. Skákavka skrovná (Sibianor tantulus)
 413. Skákavka sosnová (Macaroeris nidicolens)
 414. Skákavka stepní (Pseudeuophrys obsoleta)
 415. Skákavka stromová (Salticus cingulatus)
 416. Skákavka stužkovitá (Phlegra fasciata)
 417. Skákavka šedá (Sitticus distinguendus)
 418. Skákavka šedopruhá (Phlegra cinereofasciata)
 419. Skákavka štíhlá (Synageles venator)
 420. Skákavka teplomilná (Asianellus festivus)
 421. Skákavka tlustonohá (Sibianor aurocinctus)
 422. Skákavka tmavá (Chalcoscirtus brevicymbialis)
 423. Skákavka totemová (Dendryphantes rudis)
 424. Skákavka ulitová (Talavera aequipes)
 425. Skákavka úzká (Marpissa nivoyi)
 426. Skákavka úzkopásá (Phlegra bresnieri)
 427. Skákavka velká (Marpissa muscosa)
 428. Skákavka vrchovištní (Talavera parvistyla)
 429. Skákavka zebrovitá (Salticus zebraneus)
 430. Skákavka zlatavá (Heliophanus auratus)
 431. Skákavka znamenaná (Aelurillus v-insignitus)
 432. Skákavka žlutonohá (Heliophanus flavipes)
 433. Skálovka brýlová (Drassyllus pumilus)
 434. Skálovka cibulová (Zelotes clivicola)
 435. Skálovka černá (Trachyzelotes pedestris)
 436. Skálovka čtyřskvrnná (Scotophaeus quadripunctatus)
 437. Skálovka dalmatská (Haplodrassus dalmatensis)
 438. Skálovka dlouhonohá (Zelotes longipes)
 439. Skálovka domácí (Scotophaeus scutulatus)
 440. Skálovka drobná (Haplodrassus minor)
 441. Skálovka dvoubarvá (Zelotes electus)
 442. Skálovka hajní (Zelotes apricorum)
 443. Skálovka hvozdní (Haplodrassus cognatus)
 444. Skálovka kovová (Zelotes aeneus)
 445. Skálovka Latreilleova (Zelotes latreillei)
 446. Skálovka lesní (Haplodrassus silvestris)
 447. Skálovka měděná (Drassodes cupreus)
 448. Skálovka menší (Drassyllus pusillus)
 449. Skálovka mokřadní (Gnaphosa nigerrima)
 450. Skálovka mravencožravá (Callilepis nocturna)
 451. Skálovka oranžová (Zelotes aurantiacus)
 452. Skálovka otazníková (Zelotes petrensis)
 453. Skálovka ozubená (Haplodrassus kulczynskii)
 454. Skálovka podkorní (Gnaphosa montana)
 455. Skálovka pýřitá (Drassodes pubescens)
 456. Skálovka řemínková (Zelotes erebeus)
 457. Skálovka Schuszterova (Callilepis schuszteri)
 458. Skálovka smuteční (Gnaphosa lugubris)
 459. Skálovka Sörensenova (Haplodrassus soerenseni)
 460. Skálovka stepní (Drassyllus praeficus)
 461. Skálovka stínomilná (Haplodrassus umbratilis)
 462. Skálovka suchomilná (Gnaphosa opaca)
 463. Skálovka suťová (Echemus angustifrons)
 464. Skálovka šedá (Haplodrassus signifer)
 465. Skálovka šestitečná (Phaeocedus braccatus)
 466. Skálovka štítová (Sosticus loricatus)
 467. Skálovka trpasličí (Civizelotes pygmaeus)
 468. Skálovka uherská (Cryptodrassus hungaricus)
 469. Skálovka úhledná (Kishidaia conspicua)
 470. Skálovka velká (Gnaphosa lucifuga)
 471. Skálovka vidlicová (Drassyllus villicus)
 472. Skálovka vlhkomilná (Drassyllus lutetianus)
 473. Skálovka vydělená (Zelotes segrex)
 474. Skálovka zemní (Zelotes subterraneus)
 475. Skálovka zoubkovaná (Zelotes atrocaeruleus)
 476. Skálovka žlutavá (Drassodes lapidosus)
 477. Skálovka žlutonohá (Gnaphosa bicolor)
 478. Sklípkánek černý (Atypus piceus)
 479. Sklípkánek hnědý (Atypus affinis)
 480. Sklípkánek pontický (Atypus muralis)
 481. Slíďák bahenní (Pirata tenuitarsis)
 482. Slíďák bažinný (Pirata piraticus)
 483. Slíďák bradavčitý (Alopecosa solitaria)
 484. Slíďák břehový (Arctosa cinerea)
 485. Slíďák černobílý (Aulonia albimana)
 486. Slíďák červenavý (Xerolycosa miniata)
 487. Slíďák drápkatý (Trochosa ruricola)
 488. Slíďák dutinkový (Trochosa robusta)
 489. Slíďák dvoupruhý (Pardosa bifasciata)
 490. Slíďák hajní (Pardosa lugubris)
 491. Slíďák hájový (Pardosa alacris)
 492. Slíďák křovinný (Alopecosa trabalis)
 493. Slíďák ladní (Pardosa monticola)
 494. Slíďák lesní (Alopecosa taeniata)
 495. Slíďák lesostepní (Arctosa lutetiana)
 496. Slíďák levhartí (Arctosa leopardus)
 497. Slíďák luční (Pardosa palustris)
 498. Slíďák lužní (Pardosa prativaga)
 499. Slíďák malý (Piratula latitans)
 500. Slíďák menší (Pardosa pullata)
 501. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata)
 502. Slíďák mokřinný (Pardosa paludicola)
 503. Slíďák pasekový (Alopecosa inquilina)
 504. Slíďák pobřežní (Piratula knorri)
 505. Slíďák potápivý (Pirata piscatorius)
 506. Slíďák rašeliništní (Piratula uliginosus)
 507. Slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola)
 508. Slíďák rolní (Pardosa agrestis)
 509. Slíďák řemínkový (Pardosa riparia)
 510. Slíďák Schmidtův (Alopecosa schmidti)
 511. Slíďák skvrnitý (Arctosa maculata)
 512. Slíďák slaništní (Pardosa maisa)
 513. Slíďák slunomilný (Alopecosa cursor)
 514. Slíďák suchomilný (Arctosa figurata)
 515. Slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes)
 516. Slíďák Sulzerův (Alopecosa sulzeri)
 517. Slíďák světlinový (Xerolycosa nemoralis)
 518. Slíďák šedý (Alopecosa pulverulenta)
 519. Slíďák štětinatý (Trochosa spinipalpis)
 520. Slíďák tečkovaný (Hygrolycosa rubrofasciata)
 521. Slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata)
 522. Slíďák úhorní (Alopecosa accentuata)
 523. Slíďák vlhkomilný (Piratula hygrophila)
 524. Slíďák vřesový (Pardosa nigriceps)
 525. Slíďák zahradní (Pardosa hortensis)
 526. Slíďák zemní (Trochosa terricola)
 527. Snovačka běloskvrnná (Steatoda albomaculata)
 528. Snovačka borová (Theridion pinastri)
 529. Snovačka Bösenbergova (Theridion boesenbergi)
 530. Snovačka břehová (Cryptachaea riparia)
 531. Snovačka černobřichá (Dipoena melanogaster)
 532. Snovačka černostrakatá (Heterotheridion nigrovariegatum)
 533. Snovačka červenonohá (Dipoena erythropus)
 534. Snovačka doubravní (Paidiscura pallens)
 535. Snovačka dvouskvrnná (Neottiura bimaculata)
 536. Snovačka hajní (Parasteatoda lunata)
 537. Snovačka hranatá (Episinus angulatus)
 538. Snovačka kalhotkatá (Dipoena braccata)
 539. Snovačka kaštanová (Steatoda castanea)
 540. Snovačka keřová (Theridion varians)
 541. Snovačka kropenatá (Platnickina tincta)
 542. Snovačka lesní (Robertus lividus)
 543. Snovačka líbezná (Neottiura suaveolens)
 544. Snovačka luční (Enoplognatha latimana)
 545. Snovačka malovaná (Theridion pictum)
 546. Snovačka mravencožravá (Lasaeola tristis)
 547. Snovačka nejmenší (Theonoe minutissima)
 548. Snovačka oválná (Enoplognatha ovata)
 549. Snovačka pečující (Phylloneta impressa)
 550. Snovačka pětitečná (Euryopis quinqueguttata)
 551. Snovačka pobřežní (Theridion hemerobium)
 552. Snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata)
 553. Snovačka polní (Robertus arundineti)
 554. Snovačka proměnlivá (Rugathodes instabilis)
 555. Snovačka překrásná (Rugathodes bellicosus)
 556. Snovačka skalní (Theridion betteni)
 557. Snovačka skálová (Theridion melanurum)
 558. Snovačka skleníková (Parasteatoda tepidariorum)
 559. Snovačka smrčková (Phylloneta sisyphia)
 560. Snovačka srdčitá (Dipoena coracina)
 561. Snovačka stromová (Theridion mystaceum)
 562. Snovačka stužkovitá (Anelosimus vittatus)
 563. Snovačka světlá (Euryopis laeta)
 564. Snovačka šálivá (Parasteatoda simulans)
 565. Snovačka tečkovaná (Crustulina guttata)
 566. Snovačka uťatá (Episinus truncatus)
 567. Snovačka vřesová (Simitidion simile)
 568. Snovačka vykrojená (Euryopis episinoides)
 569. Snovačka vypouklá (Pholcomma gibbum)
 570. Snovačka vysokohlavá (Dipoena torva)
 571. Snovačka zdobená (Asagena phalerata)
 572. Snovačka zemní (Enoplognatha thoracica)
 573. Snovačka žlutoskvrnná (Euryopis flavomaculata)
 574. Stepník moravský (Eresus moravicus)
 575. Stepník rudý (Eresus kollari)
 576. Stínomil lesní (Cybaeus angustiarum)
 577. Šestiočka důlkatá (Dysdera moravica)
 578. Šestiočka obecná (Harpactea lepida)
 579. Šestiočka ryšavá (Harpactea rubicunda)
 580. Šestiočka štíhlá (Harpactea hombergi)
 581. Šestiočka vidlozubá (Dysdera lantosquensis)
 582. Šplhalka keřová (Anyphaena accentuata)
 583. Temnomil sklepní (Nesticus cellulanus)
 584. Teplomil čtyřskvrnný (Titanoeca quadriguttata)
 585. Teplomil Schinerův (Titanoeca schineri)
 586. Třesavka sekáčovitá (Pholcus opilionoides)
 587. Třesavka velká (Pholcus phalangioides)
 588. Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica)
 589. Zápředka domácí (Liocranum rupicola)
 590. Zápředka hajní (Apostenus fuscus)
 591. Zápředka hnědá (Sagana rutilans)
 592. Zápředka měděná (Agroeca cuprea)
 593. Zápředka Palliardiho (Scotina palliardii)
 594. Zápředka teplomilná (Agroeca lusatica)
 595. Zápředka vřetenová (Agroeca proxima)
 596. Zápředka zvonečková (Agroeca brunnea)
 597. Zápřednice křovinná (Cheiracanthium oncognathum)
 598. Zápřednice ladní (Cheiracanthium campestre)
 599. Zápřednice mokřadní (Cheiracanthium erraticum)
 600. Zápřednice ozdobná (Cheiracanthium elegans)
 601. Zápřednice zelenavá (Cheiracanthium virescens)
 602. Zápředník drobný (Clubiona subtilis)
 603. Zápředník keřový (Clubiona pallidula)
 604. Zápředník korový (Clubiona corticalis)
 605. Zápředník krátkonohý (Clubiona brevipes)
 606. Zápředník lesní (Clubiona comta)
 607. Zápředník listový (Clubiona caerulescens)
 608. Zápředník mechový (Clubiona diversa)
 609. Zápředník mramorovaný (Clubiona marmorata)
 610. Zápředník německý (Clubiona germanica)
 611. Zápředník obecný (Clubiona trivialis)
 612. Zápředník podkorní (Clubiona subsultans)
 613. Zápředník rákosní (Clubiona phragmitis)
 614. Zápředník severský (Clubiona norvegica)
 615. Zápředník skalní (Clubiona saxatilis)
 616. Zápředník stepní (Clubiona genevensis)
 617. Zápředník štěrkový (Clubiona similis)
 618. Zápředník tmavý (Clubiona reclusa)
 619. Zápředník trávní (Clubiona neglecta)
 620. Zápředník větvový (Clubiona frutetorum)
 621. Zápředník vlhkomilný (Clubiona stagnatilis)
 622. Zápředník západní (Clubiona leucaspis)
 623. Zápředník zemní (Clubiona terrestris)
 624. Zápředník žlutý (Clubiona lutescens)
 625. Zora hajní (Zora nemoralis)
 626. Zora lesní (Zora silvestris)
 627. Zora obecná (Zora spinimana)
 628. Zora pustinná (Zora manicata)

 

2.3) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Abacoproeces saltuum - Pavučenka hvozdní
 2. Acartauchenius scurrilis - Pavučenka malooká
 3. Aculepeira ceropegia - Křižák skvostný
 4. Aelurillus v-insignitus - Skákavka znamenaná
 5. Agalenatea redii - Křižák pýřitý
 6. Agelena labyrinthica - Pokoutník nálevkovitý
 7. Agnyphantes expunctus - Plachetnatka borůvková
 8. Agroeca brunnea - Zápředka zvonečková
 9. Agroeca cuprea - Zápředka měděná
 10. Agroeca lusatica - Zápředka teplomilná
 11. Agroeca proxima - Zápředka vřetenová
 12. Agyneta affinis - Plachetnatka trávová
 13. Agyneta cauta - Plachetnatka makadlová
 14. Agyneta conigera - Plachetnatka prosedlaná
 15. Agyneta equestris - Plachetnatka trávní
 16. Agyneta fuscipalpa - Plachetnatka zoubkatá
 17. Agyneta innotabilis - Plachetnatka kmenová
 18. Agyneta mollis - Plachetnatka luční
 19. Agyneta ramosa - Plachetnatka větvitá
 20. Agyneta rurestris - Plachetnatka obecná
 21. Agyneta saxatilis - Plachetnatka zrníčková
 22. Agyneta simplicitarsis - Plachetnatka suchopárová
 23. Agyneta subtilis - Plachetnatka mokřadní
 24. Allagelena gracilens - Pokoutník štíhlý
 25. Allomengea scopigera - Plachetnatka štětkovitá
 26. Allomengea vidua - Plachetnatka různotrnná
 27. Alopecosa accentuata - Slíďák úhorní
 28. Alopecosa cuneata - Slíďák tlustonohý
 29. Alopecosa cursor - Slíďák slunomilný
 30. Alopecosa inquilina - Slíďák pasekový
 31. Alopecosa pulverulenta - Slíďák šedý
 32. Alopecosa schmidti - Slíďák Schmidtův
 33. Alopecosa solitaria - Slíďák bradavčitý
 34. Alopecosa striatipes - Slíďák suchopárový
 35. Alopecosa sulzeri - Slíďák Sulzerův
 36. Alopecosa taeniata - Slíďák lesní
 37. Alopecosa trabalis - Slíďák křovinný
 38. Altella biuncata - Cedivečka Millerova
 39. Amaurobius fenestralis - Cedivka podkorní
 40. Amaurobius ferox - Cedivka domovní
 41. Amaurobius jugorum - Cedivka hajní
 42. Anelosimus vittatus - Snovačka stužkovitá
 43. Anguliphantes angulipalpis - Plachetnatka trnozubá
 44. Anguliphantes tripartitus - Plachetnatka Svatoňova
 45. Antistea elegans - Příčnatka bažinná
 46. Anyphaena accentuata - Šplhalka keřová
 47. Aphileta misera - Pavučenka rašeliništní
 48. Apostenus fuscus - Zápředka hajní
 49. Araeoncus crassiceps - Pavučenka bahnomilná
 50. Araeoncus humilis - Pavučenka obecná
 51. Araneus alsine - Křižák načervenalý
 52. Araneus angulatus - Křižák velký
 53. Araneus diadematus - Křižák obecný
 54. Araneus marmoreus - Křižák mramorovaný
 55. Araneus quadratus - Křižák čtyřskvrnný
 56. Araneus sturmi - Křižák Sturmův
 57. Araneus triguttatus - Křižák trojtečný
 58. Araniella alpica - Křižák horský
 59. Araniella cucurbitina - Křižák zelený
 60. Araniella displicata - Křižák borový
 61. Araniella inconspicua - Křižák nenápadný
 62. Araniella opisthographa - Křižák dubový
 63. Arctosa cinerea - Slíďák břehový
 64. Arctosa figurata - Slíďák suchomilný
 65. Arctosa leopardus - Slíďák levhartí
 66. Arctosa lutetiana - Slíďák lesostepní
 67. Arctosa maculata - Slíďák skvrnitý
 68. Argenna subnigra - Cedivečka tmavá
 69. Argiope bruennichi - Křižák pruhovaný
 70. Argyroneta aquatica - Vodouch stříbřitý
 71. Archaeodictyna minutissima - Cedivečka nejmenší
 72. Asagena phalerata - Snovačka zdobená
 73. Asianellus festivus - Skákavka teplomilná
 74. Asthenargus helveticus - Pavučenka Baumova
 75. Asthenargus perforatus - Pavučenka dírkatá
 76. Atypus affinis - Sklípkánek hnědý
 77. Atypus muralis - Sklípkánek pontický
 78. Atypus piceus - Sklípkánek černý
 79. Aulonia albimana - Slíďák černobílý
 80. Ballus chalybeius - Skákavka nosatcová
 81. Bathyphantes approximatus - Plachetnatka mokřinná
 82. Bathyphantes gracilis - Plachetnatka vlhkomilná
 83. Bathyphantes nigrinus - Plachetnatka tmavá
 84. Bathyphantes parvulus - Plachetnatka běžná
 85. Bathyphantes setiger - Plachetnatka rybniční
 86. Bathyphantes similis - Plachetnatka karová
 87. Bolyphantes alticeps - Plachetnatka kuželová
 88. Brommella falcigera - Cedivečka mečovitá
 89. Callilepis nocturna - Skálovka mravencožravá
 90. Callilepis schuszteri - Skálovka Schuszterova
 91. Callobius claustrarius - Cedivka lesní
 92. Canariphantes nanus - Plachetnatka trpasličí
 93. Carrhotus xanthogramma - Skákavka dvoubarevná
 94. Centromerita bicolor - Plachetnatka štětinatá
 95. Centromerus arcanus - Plachetnatka skrytá
 96. Centromerus brevipalpus - Plachetnatka trojlaločná
 97. Centromerus capucinus - Plachetnatka mateřídoušková
 98. Centromerus cavernarum - Plachetnatka kavernová
 99. Centromerus incilium - Plachetnatka suchomilná
 100. Centromerus levitarsis - Plachetnatka řemínková
 101. Centromerus pabulator - Plachetnatka montánní
 102. Centromerus persimilis - Plachetnatka záhadná
 103. Centromerus sellarius - Plachetnatka chlumní
 104. Centromerus silvicola - Plachetnatka buková
 105. Centromerus sylvaticus - Plachetnatka lesní
 106. Ceratinella brevipes - Pavučenka krátkonohá
 107. Ceratinella brevis - Pavučenka krátká
 108. Ceratinella major - Pavučenka větší
 109. Ceratinella scabrosa - Pavučenka důlkovaná
 110. Cercidia prominens - Křižák trnečkový
 111. Cetonana laticeps - Hlavoun širohlavý
 112. Cicurina cicur - Pacedivečka podzimní
 113. Cinetata gradata - Pavučenka stupínkatá
 114. Civizelotes pygmaeus - Skálovka trpasličí
 115. Clubiona brevipes - Zápředník krátkonohý
 116. Clubiona caerulescens - Zápředník listový
 117. Clubiona comta - Zápředník lesní
 118. Clubiona corticalis - Zápředník korový
 119. Clubiona diversa - Zápředník mechový
 120. Clubiona frutetorum - Zápředník větvový
 121. Clubiona genevensis - Zápředník stepní
 122. Clubiona germanica - Zápředník německý
 123. Clubiona leucaspis - Zápředník západní
 124. Clubiona lutescens - Zápředník žlutý
 125. Clubiona marmorata - Zápředník mramorovaný
 126. Clubiona neglecta - Zápředník trávní
 127. Clubiona norvegica - Zápředník severský
 128. Clubiona pallidula - Zápředník keřový
 129. Clubiona phragmitis - Zápředník rákosní
 130. Clubiona reclusa - Zápředník tmavý
 131. Clubiona saxatilis - Zápředník skalní
 132. Clubiona similis - Zápředník štěrkový
 133. Clubiona stagnatilis - Zápředník vlhkomilný
 134. Clubiona subsultans - Zápředník podkorní
 135. Clubiona subtilis - Zápředník drobný
 136. Clubiona terrestris - Zápředník zemní
 137. Clubiona trivialis - Zápředník obecný
 138. Cnephalocotes obscurus - Pavučenka tmavá
 139. Coelotes atropos - Punčoškář horský
 140. Coelotes terrestris - Punčoškář zemní
 141. Coriarachne depressa - Běžník plochý
 142. Cozyptila blackwalli - Běžník Blackwallův
 143. Crustulina guttata - Snovačka tečkovaná
 144. Cryphoeca silvicola - Papříčnatka lesní
 145. Cryptachaea riparia - Snovačka břehová
 146. Cryptodrassus hungaricus - Skálovka uherská
 147. Cybaeus angustiarum - Stínomil lesní
 148. Cyclosa conica - Křižák vířivý
 149. Cyclosa oculata - Křižák trojlaločný
 150. Dendryphantes hastatus - Skákavka borová
 151. Dendryphantes rudis - Skákavka totemová
 152. Diaea dorsata - Běžník zelený
 153. Dictyna arundinacea - Cedivečka obecná
 154. Dictyna latens - Cedivečka černá
 155. Dictyna pusilla - Cedivečka menší
 156. Dictyna uncinata - Cedivečka plotová
 157. Dicymbium nigrum - Pavučenka černá
 158. Dicymbium tibiale - Pavučenka tlustonohá
 159. Diplocephalus cristatus - Pavučenka bradatá
 160. Diplocephalus latifrons - Pavučenka klanohlavá
 161. Diplocephalus permixtus - Pavučenka trojtrnná
 162. Diplocephalus picinus - Pavučenka listová
 163. Diplostyla concolor - Plachetnatka jazýčková
 164. Dipoena braccata - Snovačka kalhotkatá
 165. Dipoena coracina - Snovačka srdčitá
 166. Dipoena erythropus - Snovačka červenonohá
 167. Dipoena melanogaster - Snovačka černobřichá
 168. Dipoena torva - Snovačka vysokohlavá
 169. Dismodicus bifrons - Pavučenka dvoučelá
 170. Dismodicus elevatus - Pavučenka číškovitá
 171. Dolomedes fimbriatus - Lovčík vodní
 172. Donacochara speciosa - Pavučenka rákosní
 173. Drapetisca socialis - Plachetnatka nákorní
 174. Drassodes cupreus - Skálovka měděná
 175. Drassodes lapidosus - Skálovka žlutavá
 176. Drassodes pubescens - Skálovka pýřitá
 177. Drassyllus lutetianus - Skálovka vlhkomilná
 178. Drassyllus praeficus - Skálovka stepní
 179. Drassyllus pumilus - Skálovka brýlová
 180. Drassyllus pusillus - Skálovka menší
 181. Drassyllus villicus - Skálovka vidlicová
 182. Drepanotylus uncatus - Pavučenka háková
 183. Dysdera lantosquensis - Šestiočka vidlozubá
 184. Dysdera moravica - Šestiočka důlkatá
 185. Ebrechtella tricuspidata - Běžník listový
 186. Echemus angustifrons - Skálovka suťová
 187. Emblyna mitis - Cedivečka jemná
 188. Enoplognatha latimana - Snovačka luční
 189. Enoplognatha ovata - Snovačka oválná
 190. Enoplognatha thoracica - Snovačka zemní
 191. Entelecara acuminata - Pavučenka dlouhohlavá
 192. Entelecara congenera - Pavučenka dlouhočelá
 193. Entelecara erythropus - Pavučenka plochohlavá
 194. Episinus angulatus - Snovačka hranatá
 195. Episinus truncatus - Snovačka uťatá
 196. Eratigena agrestis - Pokoutník stepní
 197. Eratigena atrica - Pokoutník tmavý
 198. Eresus kollari - Stepník rudý
 199. Eresus moravicus - Stepník moravský
 200. Erigone atra - Pavučenka létavá
 201. Erigone dentipalpis - Pavučenka zoubkatá
 202. Erigonella hiemalis - Pavučenka zimní
 203. Erigonella ignobilis - Pavučenka bažinná
 204. Erigonoplus jarmilae - Pavučenka Jarmilina
 205. Ero aphana - Ostník šestiskvrnný
 206. Ero cambridgei - Ostník Cambridgeův
 207. Ero furcata - Ostník pavoukožravý
 208. Ero tuberculata - Ostník hrbolkový
 209. Euophrys frontalis - Skákavka bělovlasá
 210. Euryopis episinoides - Snovačka vykrojená
 211. Euryopis flavomaculata - Snovačka žlutoskvrnná
 212. Euryopis laeta - Snovačka světlá
 213. Euryopis quinqueguttata - Snovačka pětitečná
 214. Evarcha arcuata - Skákavka černá
 215. Evarcha falcata - Skákavka obecná
 216. Evarcha laetabunda - Skákavka člunková
 217. Floronia bucculenta - Plachetnatka přízemní
 218. Formiphantes lephthyphantiformis - Plachetnatka myší
 219. Frontinellina frutetorum - Plachetnatka křovinná
 220. Gibbaranea bituberculata - Křižák dvouhrbý
 221. Gibbaranea gibbosa - Křižák hrbatý
 222. Gibbaranea omoeda - Křižák smrkový
 223. Gnaphosa bicolor - Skálovka žlutonohá
 224. Gnaphosa lucifuga - Skálovka velká
 225. Gnaphosa lugubris - Skálovka smuteční
 226. Gnaphosa montana - Skálovka podkorní
 227. Gnaphosa nigerrima - Skálovka mokřadní
 228. Gnaphosa opaca - Skálovka suchomilná
 229. Gnathonarium dentatum - Pavučenka hřivnatá
 230. Gonatium hilare - Pavučenka dýkovitá
 231. Gonatium paradoxum - Pavučenka podivná
 232. Gonatium rubellum - Pavučenka červenavá
 233. Gonatium rubens - Pavučenka rubínová
 234. Gongylidiellum edentatum - Pavučenka bezzubá
 235. Gongylidiellum latebricola - Pavučenka palcovitá
 236. Gongylidiellum murcidum - Pavučenka vlnková
 237. Gongylidiellum vivum - Pavučenka mokřadní
 238. Gongylidium rufipes - Pavučenka rudonohá
 239. Hahnia difficilis - Příčnatka tmavá
 240. Hahnia helveola - Příčnatka žlutavá
 241. Hahnia montana - Příčnatka horská
 242. Hahnia nava - Příčnatka stepní
 243. Hahnia ononidum - Příčnatka hřebínková
 244. Hahnia pusilla - Příčnatka drobná
 245. Haplodrassus cognatus - Skálovka hvozdní
 246. Haplodrassus dalmatensis - Skálovka dalmatská
 247. Haplodrassus kulczynskii - Skálovka ozubená
 248. Haplodrassus minor - Skálovka drobná
 249. Haplodrassus signifer - Skálovka šedá
 250. Haplodrassus silvestris - Skálovka lesní
 251. Haplodrassus soerenseni - Skálovka Sörensenova
 252. Haplodrassus umbratilis - Skálovka stínomilná
 253. Harpactea hombergi - Šestiočka štíhlá
 254. Harpactea lepida - Šestiočka obecná
 255. Harpactea rubicunda - Šestiočka ryšavá
 256. Heliophanus aeneus - Skákavka bronzová
 257. Heliophanus auratus - Skákavka zlatavá
 258. Heliophanus cupreus - Skákavka měděná
 259. Heliophanus dampfi - Skákavka rašelinná
 260. Heliophanus dubius - Skákavka lesklá
 261. Heliophanus flavipes - Skákavka žlutonohá
 262. Helophora insignis - Plachetnatka podzimní
 263. Heterotheridion nigrovariegatum - Snovačka černostrakatá
 264. Hilaira excisa - Pavučenka močálová
 265. Histopona torpida - Pokoutník hajní
 266. Hygrolycosa rubrofasciata - Slíďák tečkovaný
 267. Hylyphantes graminicola - Pavučenka plachetnatková
 268. Hypomma bituberculatum - Pavučenka dvoulaločná
 269. Hypomma cornutum - Pavučenka srnčí
 270. Hypsocephalus pusillus - Pavučenka Dahlova
 271. Hypsosinga albovittata - Křižák vřesový
 272. Hypsosinga heri - Křižák Herův
 273. Hypsosinga pygmaea - Křižák trpasličí
 274. Hypsosinga sanguinea - Křižák červený
 275. Hyptiotes paradoxus - Pakřižák smrkový
 276. Chalcoscirtus brevicymbialis - Skákavka tmavá
 277. Cheiracanthium campestre - Zápřednice ladní
 278. Cheiracanthium elegans - Zápřednice ozdobná
 279. Cheiracanthium erraticum - Zápřednice mokřadní
 280. Cheiracanthium oncognathum - Zápřednice křovinná
 281. Cheiracanthium virescens - Zápřednice zelenavá
 282. Improphantes geniculatus - Plachetnatka stepní
 283. Improphantes nitidus - Plachetnatka jablková
 284. Incestophantes crucifer - Plachetnatka borová
 285. Inermocoelotes inermis - Punčoškář lesní
 286. Ipa keyserlingi - Plachetnatka Keyserlingova
 287. Kaestneria dorsalis - Plachetnatka zobákovitá
 288. Kishidaia conspicua - Skálovka úhledná
 289. Kratochviliella bicapitata - Pavučenka Kratochvílova
 290. Labulla thoracica - Plachetnatka pařezová
 291. Larinioides cornutus - Křižák rákosní
 292. Larinioides folium - Křižák plachý
 293. Larinioides ixobolus - Křižák rudohnědý
 294. Larinioides patagiatus - Křižák keřový
 295. Larinioides sericatus - Křižák mostní
 296. Lasaeola tristis - Snovačka mravencožravá
 297. Lasiargus hirsutus - Pavučenka srstnatá
 298. Lathys humilis - Cedivečka kroužkovaná
 299. Lathys stigmatisata - Cedivečka hnědá
 300. Lepthyphantes leprosus - Plachetnatka skalní
 301. Lepthyphantes minutus - Plachetnatka tlustotrnná
 302. Lepthyphantes nodifer - Plachetnatka lopatková
 303. Lepthyphantes notabilis - Plachetnatka dýkovitá
 304. Leptorhoptrum robustum - Pavučenka velká
 305. Leptorchestes berolinensis - Skákavka mravencovitá
 306. Linyphia hortensis - Plachetnatka zahradní
 307. Linyphia triangularis - Plachetnatka keřová
 308. Liocranum rupicola - Zápředka domácí
 309. Lophomma punctatum - Pavučenka tečkovaná
 310. Macaroeris nidicolens - Skákavka sosnová
 311. Macrargus carpenteri - Plachetnatka Carpenterova
 312. Macrargus rufus - Plachetnatka rudohnědá
 313. Mangora acalypha - Křižák luční
 314. Mansuphantes mansuetus - Plachetnatka pentlicová
 315. Maro lepidus - Plachetnatka malá
 316. Marpissa muscosa - Skákavka velká
 317. Marpissa nivoyi - Skákavka úzká
 318. Marpissa radiata - Skákavka rákosní
 319. Maso sundevalli - Pavučenka Sundevallova
 320. Mastigusa arietina - Cedivečka mravencomilná
 321. Mecopisthes silus - Pavučenka ploskonosá
 322. Megalepthyphantes nebulosus - Plachetnatka domácí
 323. Megalepthyphantes pseudocollinus - Plachetnatka Saaristova
 324. Mermessus trilobatus - Pavučenka trojlaločná
 325. Meta menardi - Meta temnostní
 326. Metellina mengei - Meta Mengeho
 327. Metellina merianae - Meta jeskynní
 328. Metellina segmentata - Meta podzimní
 329. Metopobactrus prominulus - Pavučenka výčnělková
 330. Micaria albovittata - Mikarie bělostuhá
 331. Micaria dives - Mikarie duhová
 332. Micaria formicaria - Mikarie mravencovitá
 333. Micaria fulgens - Mikarie třpytná
 334. Micaria guttulata - Mikarie berlovitá
 335. Micaria pulicaria - Mikarie travní
 336. Micaria subopaca - Mikarie kmenová
 337. Micrargus georgescuae - Pavučenka širokostuhá
 338. Micrargus herbigradus - Pavučenka hrabanková
 339. Micrargus subaequalis - Pavučenka hučková
 340. Microlinyphia impigra - Plachetnatka hbitá
 341. Microlinyphia pusilla - Plachetnatka bičovitá
 342. Micrommata virescens - Maloočka smaragdová
 343. Microneta viaria - Plachetnatka listová
 344. Minicia marginella - Pavučenka vroubená
 345. Minyriolus pusillus - Pavučenka droboučká
 346. Misumena vatia - Běžník kopretinový
 347. Moebelia penicillata - Pavučenka štětcovitá
 348. Mughiphantes mughi - Plachetnatka Mughova
 349. Myrmarachne formicaria - Skákavka mravenčí
 350. Nematogmus sanguinolentus - Pavučenka krvavá
 351. Neon levis - Skákavka hladká
 352. Neon rayi - Skákavka nepatrná
 353. Neon reticulatus - Skákavka mechová
 354. Neon valentulus - Skákavka mokřadní
 355. Neottiura bimaculata - Snovačka dvouskvrnná
 356. Neottiura suaveolens - Snovačka líbezná
 357. Neriene clathrata - Plachetnatka jarní
 358. Neriene emphana - Plachetnatka smrková
 359. Neriene furtiva - Plachetnatka trávomilná
 360. Neriene montana - Plachetnatka velká
 361. Neriene peltata - Plachetnatka vlnopruhá
 362. Neriene radiata - Plachetnatka kupolovitá
 363. Nesticus cellulanus - Temnomil sklepní
 364. Nigma flavescens - Cedivečka doubravní
 365. Nigma walckenaeri - Cedivečka zelená
 366. Notioscopus sarcinatus - Pavučenka štěrbinovitá
 367. Nuctenea umbratica - Křižák podkorní
 368. Nusoncus nasutus - Pavučenka nosatá
 369. Obscuriphantes obscurus - Plachetnatka růžkatá
 370. Oedothorax agrestis - Pavučenka pobřežní
 371. Oedothorax apicatus - Pavučenka rolní
 372. Oedothorax fuscus - Pavučenka stejnoostná
 373. Oedothorax gibbosus - Pavučenka hrbatá
 374. Oedothorax retusus - Pavučenka vtlačená
 375. Oryphantes angulatus - Plachetnatka rašeliništní
 376. Ostearius melanopygius - Pavučenka novozélandská
 377. Oxyopes ramosus - Paslíďák keřový
 378. Ozyptila atomaria - Běžník suchopárový
 379. Ozyptila brevipes - Běžník bažinný
 380. Ozyptila claveata - Běžník stepní
 381. Ozyptila praticola - Běžník lužní
 382. Ozyptila pullata - Běžník tmavý
 383. Ozyptila rauda - Běžník drnový
 384. Ozyptila scabricula - Běžník hlínový
 385. Ozyptila trux - Běžník vlhkomilný
 386. Pachygnatha clercki - Čelistnatka obojživelná
 387. Pachygnatha degeeri - Čelistnatka mokřadní
 388. Pachygnatha listeri - Čelistnatka Listerova
 389. Paidiscura pallens - Snovačka doubravní
 390. Palliduphantes alutacius - Plachetnatka bledá
 391. Palliduphantes insignis - Plachetnatka krtčí
 392. Palliduphantes pallidus - Plachetnatka žlutá
 393. Panamomops affinis - Pavučenka lesostepní
 394. Panamomops fagei - Pavučenka Fageova
 395. Panamomops inconspicuus - Pavučenka nenápadná
 396. Parasteatoda lunata - Snovačka hajní
 397. Parasteatoda simulans - Snovačka šálivá
 398. Parasteatoda tepidariorum - Snovačka skleníková
 399. Pardosa agrestis - Slíďák rolní
 400. Pardosa alacris - Slíďák hájový
 401. Pardosa amentata - Slíďák mokřadní
 402. Pardosa bifasciata - Slíďák dvoupruhý
 403. Pardosa hortensis - Slíďák zahradní
 404. Pardosa lugubris - Slíďák hajní
 405. Pardosa maisa - Slíďák slaništní
 406. Pardosa monticola - Slíďák ladní
 407. Pardosa nigriceps - Slíďák vřesový
 408. Pardosa paludicola - Slíďák mokřinný
 409. Pardosa palustris - Slíďák luční
 410. Pardosa prativaga - Slíďák lužní
 411. Pardosa pullata - Slíďák menší
 412. Pardosa riparia - Slíďák řemínkový
 413. Pardosa sphagnicola - Slíďák rašelinný
 414. Pelecopsis elongata - Pavučenka zakrojená
 415. Pelecopsis parallela - Pavučenka důlečkovaná
 416. Pelecopsis radicicola - Pavučenka štítová
 417. Pellenes nigrociliatus - Skákavka listová
 418. Pellenes tripunctatus - Skákavka křížová
 419. Peponocranium orbiculatum - Pavučenka kruhová
 420. Peponocranium praeceps - Pavučenka vztyčnohlavá
 421. Phaeocedus braccatus - Skálovka šestitečná
 422. Philaeus chrysops - Skákavka rudopásá
 423. Philodromus albidus - Listovník skvrnitý
 424. Philodromus aureolus - Listovník zlatolesklý
 425. Philodromus cespitum - Listovník obecný
 426. Philodromus collinus - Listovník keřový
 427. Philodromus dispar - Listovník rozličný
 428. Philodromus emarginatus - Listovník větvový
 429. Philodromus fuscomarginatus - Listovník podkorní
 430. Philodromus margaritatus - Listovník plochý
 431. Philodromus rufus - Listovník rezavý
 432. Phlegra bresnieri - Skákavka úzkopásá
 433. Phlegra cinereofasciata - Skákavka šedopruhá
 434. Phlegra fasciata - Skákavka stužkovitá
 435. Pholcomma gibbum - Snovačka vypouklá
 436. Pholcus opilionoides - Třesavka sekáčovitá
 437. Pholcus phalangioides - Třesavka velká
 438. Phrurolithus festivus - Brabenčík obecný
 439. Phrurolithus minimus - Brabenčík lesní
 440. Phrurolithus pullatus - Brabenčík stepní
 441. Phrurolithus szilyi - Brabenčík Szilyho
 442. Phylloneta impressa - Snovačka pečující
 443. Phylloneta sisyphia - Snovačka smrčková
 444. Pirata piraticus - Slíďák bažinný
 445. Pirata piscatorius - Slíďák potápivý
 446. Pirata tenuitarsis - Slíďák bahenní
 447. Piratula hygrophila - Slíďák vlhkomilný
 448. Piratula knorri - Slíďák pobřežní
 449. Piratula latitans - Slíďák malý
 450. Piratula uliginosus - Slíďák rašeliništní
 451. Pisaura mirabilis - Lovčík hajní
 452. Pistius truncatus - Běžník lichoběžníkovitý
 453. Pityohyphantes phrygianus - Plachetnatka vidlicová
 454. Platnickina tincta - Snovačka kropenatá
 455. Pocadicnemis juncea - Pavučenka sítinná
 456. Pocadicnemis pumila - Pavučenka smyčkovitá
 457. Poeciloneta variegata - Plachetnatka křížová
 458. Porrhomma campbelli - Plachetnatka Campbellova
 459. Porrhomma convexum - Plachetnatka bystřinná
 460. Porrhomma egeria - Plachetnatka jeskynní
 461. Porrhomma microphthalmum - Plachetnatka drobnooká
 462. Porrhomma montanum - Plachetnatka tavolníková
 463. Porrhomma pallidum - Plachetnatka roklinová
 464. Porrhomma pygmaeum - Plachetnatka tmavohnědá
 465. Pseudeuophrys erratica - Skákavka kmenová
 466. Pseudeuophrys obsoleta - Skákavka stepní
 467. Pseudicius encarpatus - Skákavka podkorní
 468. Robertus arundineti - Snovačka polní
 469. Robertus lividus - Snovačka lesní
 470. Rugathodes bellicosus - Snovačka překrásná
 471. Rugathodes instabilis - Snovačka proměnlivá
 472. Sagana rutilans - Zápředka hnědá
 473. Saloca diceros - Pavučenka buková
 474. Salticus cingulatus - Skákavka stromová
 475. Salticus scenicus - Skákavka pruhovaná
 476. Salticus zebraneus - Skákavka zebrovitá
 477. Scotargus pilosus - Pavučenka žlutá
 478. Scotina palliardii - Zápředka Palliardiho
 479. Scotophaeus quadripunctatus - Skálovka čtyřskvrnná
 480. Scotophaeus scutulatus - Skálovka domácí
 481. Segestria bavarica - Segestra skalní
 482. Segestria senoculata - Segestra podkorní
 483. Sibianor aurocinctus - Skákavka tlustonohá
 484. Sibianor larae - Skákavka lara
 485. Sibianor tantulus - Skákavka skrovná
 486. Silometopus elegans - Pavučenka mechová
 487. Silometopus reussi - Pavučenka Reussova
 488. Simitidion simile - Snovačka vřesová
 489. Singa hamata - Křižák příčnopruhý
 490. Sintula corniger - Pavučenka rohatá
 491. Sitticus caricis - Skákavka bažinná
 492. Sitticus distinguendus - Skákavka šedá
 493. Sitticus dzieduszyckii - Skákavka písčinná
 494. Sitticus floricola - Skákavka pospolná
 495. Sitticus penicillatus - Skákavka dvoutečná
 496. Sitticus pubescens - Skákavka okenní
 497. Sitticus saltator - Skákavka pozemní
 498. Sitticus saxicola - Skákavka masková
 499. Sitticus terebratus - Skákavka plotní
 500. Sosticus loricatus - Skálovka štítová
 501. Steatoda albomaculata - Snovačka běloskvrnná
 502. Steatoda bipunctata - Snovačka pokoutní
 503. Steatoda castanea - Snovačka kaštanová
 504. Stemonyphantes lineatus - Plachetnatka skvrnitá
 505. Stroemiellus stroemi - Křižák Strömův
 506. Styloctetor romanus - Pavučenka římská
 507. Styloctetor stativus - Pavučenka klíšťkovitá
 508. Syedra myrmicarum - Plachetnatka mravenčí
 509. Synageles venator - Skákavka štíhlá
 510. Synema globosum - Běžník skvostný
 511. Talavera aequipes - Skákavka ulitová
 512. Talavera aperta - Skákavka drápkatá
 513. Talavera parvistyla - Skákavka vrchovištní
 514. Talavera petrensis - Skákavka bělovousá
 515. Tallusia experta - Plachetnatka štětcovitá
 516. Tapinocyba affinis - Pavučenka nevýrazná
 517. Tapinocyba biscissa - Pavučenka vidlicová
 518. Tapinocyba insecta - Pavučenka lesní
 519. Tapinocyboides pygmaeus - Pavučenka nejmenší
 520. Tapinopa longidens - Plachetnatka dlouhozubá
 521. Tegenaria campestris - Pokoutník polní
 522. Tegenaria domestica - Pokoutník domácí
 523. Tegenaria ferruginea - Pokoutník stájový
 524. Tegenaria silvestris - Pokoutník lesní
 525. Tenuiphantes alacris - Plachetnatka zvonečková
 526. Tenuiphantes cristatus - Plachetnatka pozemní
 527. Tenuiphantes flavipes - Plachetnatka žlutonohá
 528. Tenuiphantes mengei - Plachetnatka Mengeho
 529. Tenuiphantes tenebricola - Plachetnatka stinná
 530. Tenuiphantes tenuis - Plachetnatka kotvovitá
 531. Tetragnatha dearmata - Čelistnatka keřová
 532. Tetragnatha extensa - Čelistnatka rákosní
 533. Tetragnatha montana - Čelistnatka perleťová
 534. Tetragnatha nigrita - Čelistnatka tmavá
 535. Tetragnatha obtusa - Čelistnatka ptačí
 536. Tetragnatha pinicola - Čelistnatka stromová
 537. Textrix denticulata - Pokoutník ocasatý
 538. Thanatus arenarius - Listovník písečný
 539. Thanatus atratus - Listovník stepní
 540. Thanatus formicinus - Listovník drnový
 541. Thanatus striatus - Listovník mokřadní
 542. Theonina cornix - Plachetnatka vraní
 543. Theonina kratochvili - Plachetnatka Kratochvílova
 544. Theonoe minutissima - Snovačka nejmenší
 545. Theridion betteni - Snovačka skalní
 546. Theridion boesenbergi - Snovačka Bösenbergova
 547. Theridion hemerobium - Snovačka pobřežní
 548. Theridion melanurum - Snovačka skálová
 549. Theridion mystaceum - Snovačka stromová
 550. Theridion pictum - Snovačka malovaná
 551. Theridion pinastri - Snovačka borová
 552. Theridion varians - Snovačka keřová
 553. Thomisus onustus - Běžník květomilný
 554. Thyreosthenius biovatus - Pavučenka dvouhlavá
 555. Thyreosthenius parasiticus - Pavučenka žlutavá
 556. Tibellus oblongus - Listovník štíhlý
 557. Tiso vagans - Pavučenka stěhovavá
 558. Titanoeca quadriguttata - Teplomil čtyřskvrnný
 559. Titanoeca schineri - Teplomil Schinerův
 560. Tmarus piger - Běžník větvový
 561. Tmarus stellio - Běžník člunkový
 562. Trachyzelotes pedestris - Skálovka černá
 563. Trematocephalus cristatus - Pavučenka červená
 564. Trichoncus affinis - Pavučenka suchomilná
 565. Trichoncus auritus - Pavučenka ušatá
 566. Trichopterna cito - Pavučenka sfingová
 567. Trichopternoides thorelli - Pavučenka Thorellova
 568. Trochosa robusta - Slíďák dutinkový
 569. Trochosa ruricola - Slíďák drápkatý
 570. Trochosa spinipalpis - Slíďák štětinatý
 571. Trochosa terricola - Slíďák zemní
 572. Troxochrus scabriculus - Pavučenka zahradní
 573. Typhochrestus digitatus - Pavučenka štěrbinková
 574. Walckenaeria acuminata - Pavučenka periskopická
 575. Walckenaeria alticeps - Pavučenka lulková
 576. Walckenaeria antica - Pavučenka dýmková
 577. Walckenaeria atrotibialis - Pavučenka prosedlaná
 578. Walckenaeria capito - Pavučenka hlaváč
 579. Walckenaeria corniculans - Pavučenka čepovitá
 580. Walckenaeria cucullata - Pavučenka velkonosá
 581. Walckenaeria cuspidata - Pavučenka zahrocená
 582. Walckenaeria dysderoides - Pavučenka štíhlá
 583. Walckenaeria furcillata - Pavučenka vidlohlavá
 584. Walckenaeria kochi - Pavučenka Kochova
 585. Walckenaeria mitrata - Pavučenka viklanovitá
 586. Walckenaeria nodosa - Pavučenka sukovitá
 587. Walckenaeria nudipalpis - Pavučenka vlhkomilná
 588. Walckenaeria obtusa - Pavučenka spirálová
 589. Walckenaeria simplex - Pavučenka dubová
 590. Walckenaeria unicornis - Pavučenka jednorohá
 591. Walckenaeria vigilax - Pavučenka jarní
 592. Xerolycosa miniata - Slíďák červenavý
 593. Xerolycosa nemoralis - Slíďák světlinový
 594. Xysticus acerbus - Běžník hnědý
 595. Xysticus audax - Běžník keřový
 596. Xysticus bifasciatus - Běžník dvoupruhý
 597. Xysticus cristatus - Běžník obecný
 598. Xysticus erraticus - Běžník pocestný
 599. Xysticus ferrugineus - Běžník dlouhoostný
 600. Xysticus kochi - Běžník Kochův
 601. Xysticus lanio - Běžník poutavý
 602. Xysticus luctator - Běžník doubravní
 603. Xysticus luctuosus - Běžník lesní
 604. Xysticus marmoratus - Běžník mramorovaný
 605. Xysticus ninnii - Běžník lesostepní
 606. Xysticus robustus - Běžník velký
 607. Xysticus striatipes - Běžník vřesovištní
 608. Xysticus ulmi - Běžník mokřadní
 609. Zelotes aeneus - Skálovka kovová
 610. Zelotes apricorum - Skálovka hajní
 611. Zelotes atrocaeruleus - Skálovka zoubkovaná
 612. Zelotes aurantiacus - Skálovka oranžová
 613. Zelotes clivicola - Skálovka cibulová
 614. Zelotes electus - Skálovka dvoubarvá
 615. Zelotes erebeus - Skálovka řemínková
 616. Zelotes latreillei - Skálovka Latreilleova
 617. Zelotes longipes - Skálovka dlouhonohá
 618. Zelotes petrensis - Skálovka otazníková
 619. Zelotes segrex - Skálovka vydělená
 620. Zelotes subterraneus - Skálovka zemní
 621. Zilla diodia - Křižák hajní
 622. Zodarion germanicum - Mravčík obecný
 623. Zodarion rubidum - Mravčík skalní
 624. Zora manicata - Zora pustinná
 625. Zora nemoralis - Zora hajní
 626. Zora silvestris - Zora lesní
 627. Zora spinimana - Zora obecná
 628. Zygiella atrica - Křižák stříbřitý

 

3) Nejvýznamnější lokality pavouků Kraje Vysočina

Přehled byl sestaven na základě doloženého výskytu druhů Červeného seznamů pavouků ČR  (Řezáč et al. 2015) třech nejzávažnějších kategorií ohrožení (RE, CR a EN).

 

Lokalita

Počet druhů CS

(RE, CR, EN)

Dářko (NPR)

Divoká Oslava (součást PR Údolí Oslavy a Chvojnice)

Dlouhá hora (RBC)

Dukovanský mlýn (PR)

Dukovany – U zmoly

Chvojnov (PR)

Jankovský potok (NPP/EVL)

Ještěnice (PP)

Kobylinec (PP/EVL)

Křižník (PP)

Matějovský rybník

Mohelenská hadcová step (NPR)

Na Oklice (EVL)

Niva Jihlavy u Mohelna

Pastvisko u Nových Dvorů

Pod Kamenným vrchem (PR/EVL)

Pod Rudolfovou hájovnou (VKP)

Pod Skládkou

Ptáčovský kopeček (PP/EVL)

Radostínské rašeliniště (NPR)

Ransko (NPR)

Rašeliniště Kaliště (PR)

Rybníky v Pouštích (PP/EVL)

Staré duby

Suché skály (PR)

Švařec (NPP)

U Hamrů (PP)

U Jezera (PR)

U Kravína

Údolí Brtnice (PR)

Údolí Markovky

Údolí Oslavy a Chvojnice (PR)

Velká skála (PR)

Vladislavské skály

Zhejral (NPP/EVL)

Zlatá louka (PR)

1

1

1

1

6

1

1

1

3

1

1

41

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

7

1

11

4

4

1

1

 

4) Bibliografie pavouků Vysočiny

 • Baum J. (1929): Seznam pavouků Čech a Moravy. Čas. Nár. Muz. 103: 76–97.
 • Baum J. (1934b): Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků. Čas.Čs. Spol. ent. 31: 82–84.
 • Baum J. (1938b): O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 112: 60–70.
 • Bílek P. (1977): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách. Práce a studie – Příroda 9: 121–125.
 • Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102.
 • Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
 • Bryja V. (2002): Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31.
 • Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
 • Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
 • Buchar J. (1997): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1–28.
 • Dolanský J. (2011): Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Vč. sb. přír. – Práce a studie 18: 125–140.
 • Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 12: 167–177.
 • Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae). Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 12: 253–254.
 • Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp.
 • Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp.
 • Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357.
 • Kratochvíl J. (1931): Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13 [1930]: 68–73.
 • Kratochvíl J. (1932b): Rod pavouků Titanoeca Thor. v Československé republice. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě 7: 11–24.
 • Kratochvíl J. (1933b): Studie o západomoravských Lycosidách. Čas. mor. zem. musea 28–29 [1931–1932]: 533–545.
 • Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 623 pp.
 • Kůrka A. (1994e): Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národního muzea), část I. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 43–54. 
 • Kůrka A. (1996a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.165: 133–138.
 • Kůrka A. (1997a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.166: 47–54.
 • Kůrka A. (1998a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 167: 35–42.
 • Kůrka A. (2000a): A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 35–40.
 • Makovec S. (1972): Pavouci Pacovy a Kladrubské hory u Chýnova. MSc. thesis, Charles University, Praha, 65 pp.
 • Miller F. & Kratochvíl J. (1940a): Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung Porrhomma E. Sim. Zool. Anz. 130: 161–190.
 • Miller F. & Obrtel R. (1975b): Soil surface spiders in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 9 (4): 1–40.
 • Miller F. & Weiss I. (1979): Neue Angaben über die Gattung Theonina Simon und Meioneta Hull aus Mitteleuropa. Věst. čs. Společ. zool. 43: 30–34
 • Miller F. (1939): Trichoncus Vejdovskýi n. sp. (Araneae). Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 318–321. 
 • Miller F. (1943): Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren. Ent. Listy 6:11–29. 
 • Miller F. (1947): Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna. Archiv Svazu na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 128 pp.
 • Miller F. (1949): The new spiders from the serpentine rocky heath near Mohelno (Moravia occ.). Ent. Listy 12: 88–98.
 • Miller F. (1958b): Příspěvek k poznání československých druhů pavouků rodu Centromerus Dahl. Čas. Čs. Spol. ent. 55: 71–91.
 • Miller F. (1958c): Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí. Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebietten. Věst. Čsl. zool. společ. 22: 148–155. 
 • Miller F. (1959): Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten ausder Familie der Erigoniden. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 33: 41–59.
 • Miller F. (1967): Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung 
 • Zelotes, Micaria, Robertus und Dipoena nebst Beschreibungeiniger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Sc. Nat. Brno 1(7): 251–298.
 • Miller F. (1971): Řád Pavouci – Araneida. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51–306. 
 • Nevoralová L. (1997a): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. 
 • Nosek A. (1895): Seznam českých a moravských pavouků. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká 1895 (3): 1–56.
 • Růžička V. (1993b): Pavouci hrabanky bukových lesů. Fauna Bohem. septentr.18: 135–142.
 • Řezáč M. & Kubcová L. (2002): Rozšíření pavouků (Araneae) čeledí Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v České republice. Klapalekiana 38: 37–61.
 • Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2008): The spider genus Dysdera (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. J. Arachnol. 35 [2007]: 432–462.
 • Řezáč M., Kůrka A., Růžička V. & Heneberg P. (2015): Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. Biologia 70(5): 645-666.
 • Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J. (2008): Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). Zoologica Scripta 37: 263–287
 • Řezáč M. (2009c): Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice. Příroda, Praha 28: 3–43.
 • Svatoň J. & Jelínek A. (1998): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních 13: 83–109.
 • Svatoň J. (2001): Fauna pavouků (Araneae) NPR Velký Špičák. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 183–197.
 • Svatoň J. (2006): Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. Parnassia 1. AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, 100 pp.
 • Šilhavý V. (1938a): Několik pavouků z čeledi Thomisidae nových pro Moravu. Ent. Listy1: 89–90. 
 • Šilhavý V. (1938b): Pavouk Xysticus embriki Kolosváry v Československé republice. Čas. Čs. Spol. ent.35: 36–38.
 • Šilhavý V. (1940): Thanatus aridorumn. sp., nový pavouk z mohelnské hadcové stepi. Ent. Listy 3: 14–15.
 • Šilhavý V. (1941): Thanatus dvořáki nov. spec., nový pavouk z Mohelnské hadcové stepi. Čas. Čs. Spol. ent. 38: 77–78. 
 • Šilhavý V. (1958): Nový druh pavouků z okolí Třebíče Porrhoma moderatum n. sp. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních2: 103–107. 
 • Štropová J. (1997): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru. MSc. thesis, Charles University, Praha, 145 pp.

 

5) Metodika

5.1) Vymezení území a sběr dat

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo v letech 2014 – 2017 zpracování výskytu a rozšíření vzácných, ohrožených a regionálně významných druhů pavouků (Araneae) v Kraji Vysočina. Hlavním cílem této části projektu bylo shrnutí dosavadních poznatků o arachnofauně Vysočiny, zpracování dosud nepublikovaných údajů a průzkum některých opomíjených lokalit či významných druhů.

Zpracovávané území bylo stanoveno tak, že zahrnuje všechny kvadráty pro mapování organismů, které alespoň zčásti zasahují na území Kraje Vysočina (celkem se jedná o 72 kvadrátů), tzn. že sledovaná oblast hranice Kraje Vysočina částečně přesahuje. Na tomto území byly zpracovány všechny údaje o výskytu pavouků, a to publikované i dosud nepublikované z dostupných nálezových databází i vlastních nálezů.

Důležitou součástí projektu byl také terénní průzkum pavouků pro doplnění chybějících údajů o rozšíření nejvýznamnějších druhů. Bylo vybráno několik klíčových oblastí v Kraji Vysočina, na něž byl tento doplňovací průzkum zaměřen. Zejména se jednalo o xerotermní lokality v údolí větších řek v jižní a východní části kraje a nejvýznamnější mokřadní lokality v centrální a jižní části Českomoravské vrchoviny. Významným přínosem pro tento projekt byla rovněž terénní exkurze členů České arachnologické společnosti, která se v roce 2016 uskutečnila v rámci projektu na do té doby neprozkoumaném území PR Údolí Oslavy a Chvojnice a na dalších významných lokalitách v údolí řeky Jihlavy (PR Velká skála apod.).

 

5.2) Komentovaný seznam druhů

Výstupem projektu je komentovaný seznam všech druhů pavouků zjištěných ve sledované oblasti. Pro 124 nejvíce ohrožených či regionálně významných druhů byly zpracovány kvadrátové mapky jejich historického a současného rozšíření a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

V systematickém přehledu byly ke každému druhu přiřazeny podle Katalogu pavouků České republiky (Buchar et Růžička 2002) charakteristiky stupně původnosti či deteriorizace stanovišť obývaných daným druhem; fytogeografické oblasti, v níž se nachází těžiště výskytu druhu na území ČR; vlhkosti stanovišť a jejich osvětlení.

Stupeň ohrožení pro území ČR je v přehledu uveden podle 3. verze červeného seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015).

 

Použité zkratky ekologických charakteristik

Orig. – Původnost stanoviště:

 • climax – stanoviště minimálně negativně narušená činností člověka, osidlovaná stenotopními druhy
 • semi-natural – druhotná, polopřirozená stanoviště (kulturní lesy, extenzivní louky a pastviny ap.), osidlovaná druhy se širší ekologickou valencí
 • disturbed – stanoviště s vysokým stupněm disturbance (intenzivní louky a pole, výsypky ap.), osidlovaná převážně pionýrskými druhy.

Phyto. – Fytogeografická oblast:

 • t – Termofytikum
 • m – Mezofytikum
 • o – Oreofytikum

Humidity – Vlhkost stanovišť:

 • very dry – velmi suchá
 • dry – suchá
 • semi-humid – mírně vlhká
 • humid – vlhká
 • very humid – velmi vlhká

Light – Osvětlení stanovišť:

 • open – otevřená, většinou bez vegetace
 • semi-open – otevřená s vysokou bylinnou vegetací
 • partly shaded – částečně zastíněná, s roztroušenými dřevinami
 • shaded – stinná, zapojené porosty dřevin
 • dark – temná, podzemní prostory apod.

 

Autorský kolektiv: Odborným garantem je Mgr. Aleš Jelínek, realizováno v rámci partnerství projektu s ČSOP Kněžice a ve spolupráci s dalšími odborníky: RNDr. Antonín Kůrka, Ing. Tomáš Krejčí.

 

Literatura ke stažení

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.