Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mihule Vysočiny

Seznam mihulí (Hyperoartia) Kraje Vysočina

                 XVIII) Petromyzontiformes – mihulotvaří

                  XIX) Petromyzontidae – mihulovití

  1. Lampetra planeri - mihule potoční [VU]

 

Systematické zařazení mihulí (Hyperoartia)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Deuterostomia – druhoústí

            XIII) Chordata – strunatci

             XIV) Craniata – lebečnatí

              XV) Vertebrata – obratlovci

               XVI) Cyclostomata – kruhoústí

                XVII) Hyperoartia – mihule

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Chobot et Němec 2017):

  • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
  • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
  • EN = ohrožený (endangered)
  • VU = zranitelný (vulnerable)
  • NT = téměř ohrožený (near threatened)
  • DD = nedostatečné údaje (data deficient)

 

Literatura

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

Chobot K. et Němec M. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

 

Z České republiky jsou známy 4 druhy mihulí, přičemž v současné době žijí na území našeho státu pouze 2 druhy. Z Kraje Vysočina je znám 1 druh. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.