Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Různobrvky Vysočiny

Seznam různobrvek (Xanthophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Sar

    V) Stramenopiles – stramenopilové

     VI) Ochrophyta – hnědé řasy

      VII) PX clade

       VIII) Xanthophyceae – různobrvky

        IX) Tribonematales

         X) Tribonemataceae

Bumilleria spirotaenia Pascher, 1932 – různobrvka

Centritractus belenophorus (Schmidle) Lemmermann, 1900 – různobrvka

Ducellieria chodatii (Ducellier) Teiling, 1957 – různobrvka Chodatova

Heterothrix quadrata (Pascher) Pascher, 1939 – různobrvka čtvercová

Tribonema intermixtum Pascher, 1939 – různobrvka smíšená

Tribonema viride Pascher, 1925 – různobrvka zelená

 

       VIII) Xanthophyceae – různobrvky

        IX) Mischococcales

         X) Ophiocytiaceae

Ophiocytium capitatum Wolle, 1887 – různobrvka výběžkatá

 

       VIII) Xanthophyceae – různobrvky

        IX) Vaucheriales – posypanky

         X) Vaucheriaceae – posypankovité

Vaucheria sp. – posypanka

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.