Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) - čáp bílý v Kraji Vysočina

White Stork

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Podkmen: Craniata - Lebečnatí
  • Nadtřída: Vertebrata - Obratlovci
  • Třída: Aves - Ptáci
  • Řád: Ciconiiformes - Čápi
  • Čeleď: Ciconiidae - Čápovití

Ochrana a ohrožení

  • NI = Chráněný taxon přílohy I směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EEC - Natura 2000
  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • wLC = Celosvětově nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků světa (BirdLife International 2016)
  • cLC = Kontinentálně nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků Evropy (BirdLife International 2015)
  • eLC = V Evropské unii nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků EU (BirdLife International 2015)
  • nNT = Národně téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Šťastný et al. 2017)
  • rEN = Regionálně ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Kodet 2017)
  • !! = Hnízdiště na Vysočině vyžadují zvýšenou pozornost (Kodet 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Hnízdí převážně na budovách
  • Příležitostně semikoloniálně hnízdící druh
  • Druh otevřené krajiny i synantropní
Procentuální zastoupení druhu v kompletních seznamech na Vysočině v jednotlivých měsících během roku [modře: v kompletních seznamech z Avifaunistické databáze ČSO (AVIF) = pozorované a slyšené druhy při prezenční kontrole; oranžově:  v kompletních seznamech z akustického mapování (AM) = zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách].
Procentuální zastoupení druhu v kompletních seznamech na Vysočině v jednotlivých měsících během roku [modře: v kompletních seznamech z Avifaunistické databáze ČSO (AVIF) = pozorované a slyšené druhy při prezenční kontrole; oranžově: v kompletních seznamech z akustického mapování (AM) = zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách].

Výskyt a rozšíření

  • Kategorie výskytu na Vysočině: A (druh zjištěný alespoň jednou od 1.1.1950)
  • H = Hnízdí pravidelně
  • T = Protahuje pravidelně
  • (z) = Zimuje výjimečně
  • Méně častý druh
Mapa výskytu - čáp bílý - Ciconia ciconia
Záznamy z let 2001 - 2017 na jednotlivých katastrálních územích v Kraji Vysočina.
Záznamy z let 2001 - 2017 na jednotlivých katastrálních územích v Kraji Vysočina.

Lokality

Přidejte své pozorování

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Doporučená citace

Kodet V. et Kodetová D. [ed.], 2020: Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) - čáp bílý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.