Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Liacarus coracinus C.L.Koch, 1841 - lodinka obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Podtřída: Acari - Roztoči
  • Řád: Oribatida - Pancířníci
  • Čeleď: Liacaridae - Lodinkovití

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Palearktis
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - lodinka obecná - Liacarus coracinus

Lokality

Pancířník Liacarus coracinus (C.L.Koch, 1841) – silvikolní, euryhygrický druh rozšířený v celé Palearktické oblasti s výjimkou tundry a nalezený též na ostrově Svaté Heleny. Juvenilní stadia minují jehlice a významně urychlují jejich dekompozici. Běžný druh nalezený celkem na 32 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 650-1100 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Liacarus coracinus (C.L.Koch, 1841) – silvikolní, euryhygrický druh rozšířený v celé Palearktické oblasti s výjimkou tundry a nalezený též na ostrově Svaté Heleny. Juvenilní stadia minují jehlice a významně urychlují jejich dekompozici. Běžný druh nalezený celkem na 32 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 650-1100 µm, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Liacarus coracinus C.L.Koch, 1841 - lodinka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.