Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) - chlupule podkorní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky
  • Řád: Polyxenida - chlupule
  • Čeleď: Polyxenidae - chlupulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Podkorní druh
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Nenápadný drobný druh, nejlépe zastižitelný pod rozpraskanou kůrou převážně listnatých stromů
Mapa výskytu - chlupule podkorní - Polyxenus lagurus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) - chlupule podkorní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Ústavem půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.