Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - batolec červený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Nymphalidae - Babočkovití

Ochrana a ohrožení

  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: bez výrazných změn
Mapa výskytu - batolec červený - Apatura ilia

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - batolec červený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.