Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Octolasion lacteum (Örley, 1881) - žížala mléčná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • euryekní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Nejhojněji zastoupen v jílovitých, hlinitých a písčitých půdách, méně častý v půdách kamenitých. Obývá téměř všechny typy ekosystémů, včetně ruderálních. Patří k druhům nejčastěji nalézaným pod kameny a padlými kmeny stromů.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala mléčná - Octolasion lacteum

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Octolasion lacteum (Örley, 1881) - žížala mléčná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.