Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Horou

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Bystřicko
 • Katastrální území: Skorotice
 • Rozloha: 48,43 ha
 • Mapovací kvadrát: 6564
 • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - pestřejší fauna s 1 zranitelným (VU) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 13 druhů - pestřejší fauna s 1 zranitelným (VU) druhem (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 9 druhů - pestrá fauna s Trichoniscus pygmaeus (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 7 druhů (Pižl 2017)

Druhy

Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Třída: Opaskovci (Clitellata)
Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Řád: Stejnočlenky (stonohy) (Scolopendrpomorpha)
Čeleď: Stonohovití (Cryptopidae)
Řád: Zemivky (Geophilomorpha)
Čeleď: Dignathodontidae (Dignathodontidae)
Čeleď: Geophilidae (Geophilidae)
Čeleď: Linotaeniidae (Linotaeniidae)
Čeleď: Schendylidae (Schendylidae)
Podkmen: Stonožkovci (Myriapoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Řád: Svinule (Glomerida)
Čeleď: Svinulovití (Glomeridae)
Řád: Chobotule (Polyzoniida)
Čeleď: Chobotulovití (Polyzoniidae)
Řád: Julidi (Julida)
Čeleď: Mnohonožkovití (Julidae)
Řád: Hrbule (Chordeumatida)
Čeleď: Štětenkovití (Mastigophorophyllidae)
Čeleď: Zeměnkovití (Brachychaeteumatidae)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Trichoniscidae ()
Čeleď: Philosciidae ()
Čeleď: Agnaridae ()
Čeleď: Trachelipodidae ()
Čeleď: Svinkovití (Armadillidiidae)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.