Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chuchelská stráň

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Chotěbořsko
 • Katastrální území: Chuchel
 • Rozloha: 9,06 ha
 • Mapovací kvadrát: 6159
 • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Železné hory , Kutnohorská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - významná lokalita s pestřejší částečně xerotermní faunou (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 6 druhů - pestřejší fauna, jediná známá lokalita Armadillidium opacum na Vysočině (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 32 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 2 druhy (Pižl 2017)
 • Plži: 9 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Třída: Opaskovci (Clitellata)
Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Podtřída: Roztoči (Acari)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Čeleď: Nestiříkovití (Hypochthoniidae)
Čeleď: Neštiříčkovití (Eniochthoniidae)
Čeleď: Prstníčkovití (Epilohmanniidae)
Čeleď: Záklopěnkovití (Euphthiracaridae)
Čeleď: Záklopníkovití (Phthiracaridae)
Čeleď: Vlažníkovití (Nothridae)
Čeleď: Hranitkovití (Crotoniidae)
Čeleď: Baninkovití (Hermanniidae)
Čeleď: Komínkovití (Hermannielidae)
Čeleď: Hřebenkovití (Ctenobelbidae)
Čeleď: Drobnožíkovití (Damaeolidae)
Čeleď: Roztoskočovití (Zetorchestidae)
Čeleď: Gustáciovití (Gustaviidae)
Čeleď: Palodinkovití (Xenillidae)
Čeleď: Ostronkovití (Ceratoppiidae)
Čeleď: Pabroučíkovití (Tectocepheidae)
Čeleď: Drobnožkovití (Oppiidae)
Čeleď: Splošíkovití (Trhypochthoniidae)
Čeleď: Lučníkovití (Scheloribatidae)
Čeleď: Hrušenkovití (Oribatulidae)
Čeleď: Úhledníkovití (Haplozetidae)
Čeleď: Pancířníkovití (Euzetidae)
Čeleď: Paloučníkovití (Ceratozetidae)
Čeleď: Pastviníkovití (Punctoribatidae)
Čeleď: Drsoníkovítí (Phenopelopidae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Podkmen: Stonožkovci (Myriapoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Řád: Chlupule (Polyxenida)
Čeleď: Chlupulovití (Polyxenidae)
Řád: Julidi (Julida)
Čeleď: Dlouženkovití (Blaniulidae)
Čeleď: Mnohonožkovití (Julidae)
Řád: Hrbule (Chordeumatida)
Čeleď: Štětenkovití (Mastigophorophyllidae)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Trichoniscidae ()
Čeleď: Platyarthridae ()
Čeleď: Cylisticidae ()
Čeleď: Trachelipodidae ()
Čeleď: Svinkovití (Armadillidiidae)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.