Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zlatá louka

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Chotěbořsko
 • Katastrální území: Podmoklany, Nový Studenec
 • Rozloha: 11,03 ha
 • Mapovací kvadrát: 6260
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 10 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 10 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 7 druhů - pestřejší fauna s hojným výskytem Ligidium germanicum (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 65 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 13 druhů - Lokalita s vysokou diverzitou žížal. Jediná lokalita na Vysočině s výskytem Aporrectodea rosea bimastoides (Pižl 2017).
 • Plži: 16 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) a jedna ze dvou lokalit vrkoče útlého (Vertigo angustior) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 11 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 5 rLR-nt, 4 rLC-att); jedna z největších populací ohroženého mechu Paludella squarrosa na Českomoravské vrchovině; výskyt řady dalších ohrožených a vzácných mechorostů (Scorpidium cossonii, Campylium stellatum), poměrně velká populace regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum subnitens (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.