Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 - žížala obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • anektický druh
  • euryekní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá především orné půdy, louky a listnaté lesy, ale objevuje se i v řadě dalších biotopů s minerální půdou, včetně ruderálních. V jehličnatých lesích pouze místně, hlavně na březích toků.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala obecná - Lumbricus terrestris

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 - žížala obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.