Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Roštejnská obora (Roštýnská obora)

 • Okres: Jihlava
 • Region: Telčsko
 • Katastrální území: Doupě
 • Rozloha: 32,11 ha (EVL 49,88 ha)
 • Mapovací kvadrát: 6758
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace / evropsky významná lokalita (součást nadregionálního biocentra Pařezitý-Roštejn)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Jihlavské vrchy

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 12 druhů - významná lokalita s pestrou faunou s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 15 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 7 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 82 druhů - čtvrtá druhově nejbohatší lokalita Vysočiny (Starý 2017)
 • Žížaly: 11 druhů - Druhově bohatá lokalita se společenstvem typickým pro zachovalé pralesní porosty (Pižl 2017).
 • Plži: 43 druhů - jedna z pěti lokalit žebernatěnky drobné (Ruthenica filograna) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: Výskyt naturového druhu Dicranum viride; z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jedna ze 2 lokalit Alleniella besseri, Riccardia latifrons, Syntrichia virescens a vzácného mechu Orthotrichum urnigerum; přítomnost hradu (zdiva) se projevila výskytem bazifilních druhů na okolních skalkách, např. Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Rhynchostegium murale a Taxiphyllum wissgrillii (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Letouni (Chiroptera)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.