Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Branty

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Malá Losenice
  • Rozloha: 2,51 ha
  • Mapovací kvadrát: 6360
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 6 druhů červeného seznamu Vysočiny (3 rLR-nt, 3 rLC-att); výskyt několika ohrožených slatiništních mechorostů, např. Campylium stellatum, Fissidens adianthoides (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.