Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Bystřicko
 • Katastrální území: Čtyři Dvory, Horní Čepí, Olešnička, Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou
 • Rozloha: 187,44 ha
 • Mapovací kvadrát: 6464, 6564
 • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 17 druhů - jedna ze tří druhově nejbohatších lokalit Vysočiny s 1 zranitelným (VU) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 16 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 8 druhů - pestrá fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Řád: Stejnočlenky (stonohy) (Scolopendrpomorpha)
Čeleď: Stonohovití (Cryptopidae)
Řád: Zemivky (Geophilomorpha)
Čeleď: Geophilidae (Geophilidae)
Čeleď: Linotaeniidae (Linotaeniidae)
Podkmen: Stonožkovci (Myriapoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Řád: Chlupule (Polyxenida)
Čeleď: Chlupulovití (Polyxenidae)
Řád: Svinule (Glomerida)
Čeleď: Svinulovití (Glomeridae)
Řád: Chobotule (Polyzoniida)
Čeleď: Chobotulovití (Polyzoniidae)
Řád: Julidi (Julida)
Čeleď: Mnohonožkovití (Julidae)
Řád: Hrbule (Chordeumatida)
Čeleď: Skvrněnkovití (Craspedosomatidae)
Čeleď: Štětenkovití (Mastigophorophyllidae)
Řád: Plochule (Polydesmida)
Čeleď: Stíněnkovití (Paradoxosomatidae)
Čeleď: Plochulovití (Polydesmidae)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Ligiidae ()
Čeleď: Trichoniscidae ()
Čeleď: Philosciidae ()
Čeleď: Agnaridae ()
Čeleď: Trachelipodidae ()
Čeleď: Svinkovití (Armadillidiidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.