Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) - prstencovka dvoupásá v Kraji Vysočina

Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský
Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky
  • Řád: Julida - julidi
  • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Xerotermní druh, preferující sušší otevřená stanoviště
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

  • Obyvatel svrchních půdních vrstev otevřených stanovišť a prosvětlených lesů
Mapa výskytu - prstencovka dvoupásá - Ommatoiulus sabulosus

Lokality

Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský
Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský
Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský
Prstencovka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), Výrova skála, údolí Rokytné, 24.6.2015, foto Karel Tajovský

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) - prstencovka dvoupásá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.