Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Soutok Oslavy a Chvojnice

 • Okres: Třebíč
 • Region: Náměšťsko
 • Katastrální území: Kuroslepy
 • Rozloha: 64,62 ha
 • Mapovací kvadrát: 6863
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice, součást regionálního biocentra Ketkovice)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 14 druhů - pestrá fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 15 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 10 druhů - jedna ze tří druhově nejbohatších lokalit Vysočiny (Tajovský 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Řád: Různočlenky (Lithobiomorpha)
Čeleď: Stonožkovití (Lithobiidae)
Řád: Stejnočlenky (stonohy) (Scolopendrpomorpha)
Čeleď: Stonohovití (Cryptopidae)
Řád: Zemivky (Geophilomorpha)
Čeleď: Geophilidae (Geophilidae)
Čeleď: Linotaeniidae (Linotaeniidae)
Čeleď: Schendylidae (Schendylidae)
Podkmen: Stonožkovci (Myriapoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Řád: Chlupule (Polyxenida)
Čeleď: Chlupulovití (Polyxenidae)
Řád: Svinule (Glomerida)
Čeleď: Svinulovití (Glomeridae)
Řád: Julidi (Julida)
Čeleď: Mnohonožkovití (Julidae)
Řád: Plochule (Polydesmida)
Čeleď: Stíněnkovití (Paradoxosomatidae)
Čeleď: Plochulovití (Polydesmidae)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Trichoniscidae ()
Čeleď: Philosciidae ()
Čeleď: Cylisticidae ()
Čeleď: Porcellionidae ()
Čeleď: Agnaridae ()
Čeleď: Trachelipodidae ()
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.