Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polyzonium germanicum Brandt, 1833 - chobotule oranžová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Polyzoniida - chobotule
 • Čeleď: Polyzoniidae - chobotulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Druh zjištěný pouze v JV okraji vysočiny, kde proniká údolími podél vodních toků.
Mapa výskytu - chobotule oranžová - Polyzonium germanicum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Polyzonium germanicum Brandt, 1833 - chobotule oranžová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.