Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Velká a Malá olšina

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Světelsko
 • Katastrální území: Dobrnice
 • Rozloha: 4,67 ha
 • Mapovací kvadrát: 6258
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Chraňbožský les)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 2 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 29 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 10 druhů - Druhově bohatá lokalita (Pižl 2017).

Druhy

Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)
Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ryby (Osteichthyes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.