Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mrhatina

 • Okres: Jihlava
 • Region: Telčsko
 • Katastrální území: Lhotka u Mrákotína, Řásná
 • Rozloha: 14,19 ha
 • Mapovací kvadrát: 6758
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Pařezitý-Roštejn)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 1 druh (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 6 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 2 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 29 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 5 druhů (Pižl 2017)
 • Mechorosty: Z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jediná lokalita druhů Brachythecium campestre a Metzgeria conjugata, jedna ze 2 lokalit Orthotrichum lyellii (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.