Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zaječí skok

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Horní Kosov
  • Rozloha: 2,45 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 14 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: Výskyt naturového druhu Dicranum viride; z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jedna ze 2 lokalit Antitrichia curtipendula (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.