Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Řehořovský potok

  • Okres: Jihlava, Žďár nad Sázavou
  • Region: Polensko, Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Jersín, Meziříčko u Jihlavy
  • Rozloha: 12,34 ha
  • Mapovací kvadrát: 6560
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.