Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Hájích

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Radešínská Svratka
  • Rozloha: 0,24 ha
  • Mapovací kvadrát: 6462
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 4 rLR-nt, 2 rLC-att); malá populace ohroženého mechu Paludella squarrosa, výskyt několika dalších druhů vzácnějších mechorostů, např. Scorpidium cossonii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.