Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Buchtův kopec

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Daňkovice
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Žížaly: 1 druh (Pižl 2017)

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.