Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Velký Špičák - NPR

 • Okres: Jihlava
 • Region: Třešťsko
 • Katastrální území: Třešť
 • Rozloha: 49,75 ha
 • Mapovací kvadrát: 6659
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Velký Špičák a součást nadregionálního biocentra Špičák)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 11 druhů - pestrá fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 7 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 45 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 7 druhů - Historický výskyt Helodrilus oculatus nebyl recentně potvrzen (Pižl 2017).
 • Plži: 36 druhů - jedna z pěti lokalit žebernatěnky drobné (Ruthenica filograna) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: Výskyt naturového druhu Dicranum viride; z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jediná lokalita Pseudoamblystegium subtile, jedna ze 2 lokalit Oxystegus tenuirostris (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.