Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Utínský lom (Lom v Utíně)

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Přibyslavsko
  • Katastrální území: Utín
  • Rozloha: 9,23 ha (VKP 5,10 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6460
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody (součátí lokality je registrovaný významný krajinný prvek Lom v Utíně)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.