Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Samotín (RBC)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Lhota u Lísku, Vojtěchov u Lísku
  • Rozloha: 31,53 ha
  • Mapovací kvadrát: 6462, 6463
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Mechorosty: 5 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 1 rLC-att); výskyt několika ohrožených druhů mechorostů - Scorpidium cossonii, Campylium stellatum, Sphagnum contortum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.