Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ronovecký les

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Kojetín u Havlíčkova Brodu, Břevnice, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
  • Rozloha: 224,40 ha
  • Mapovací kvadrát: 6359
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Plži: 29 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.