Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ptáčovský kopeček

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Ptáčov
  • Rozloha: 0,36 ha
  • Mapovací kvadrát: 6761
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita (součást regionálního biocentra Za kopečkem)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.