Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pod Vrkočem

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Netín

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rCR, 4 rLR-nt, 3 rLC-att); jedna ze 3 recentně známých lokalit Helodium blandowii na Vysočině; výskyt dalších ohrožených mechů (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.