Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Panská

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Roženecké Paseky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Mechorosty: 5 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 1 rLC-att); jedna ze 14 recentně známých lokalit druhu Paludella squarrosa na Českomoravské vrchovině, výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a dalších ohrožených mechorostů, např. Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.