Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Samsonem

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Rohovka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 3 druhy červeného seznamu Vysočiny (1 rLR-nt, 2 rLC-att); malé zbytky populací mechů Tomentypnum nitens a Sphagnum warnstorfii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.