Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Skaličce

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Třebíčský Číchov
  • Rozloha: 1,40 ha (nPP 2,34 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6760
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mechorosty: Výskyt v regionu jinak vzácných druhů bazických hornin, např. Brachythecium glareosum (jediná lokalita na Vysočině), Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Campylophyllopsis calcarea a Seligeria donniana (jediná lokalita na Vysočině) (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.