Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kadůvek

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Kadov u Sněžného

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Mechorosty: 7 druhů červeného seznamu Vysočiny (5 rLR-nt, 2 rLC-att); výskyt několika vzácnějších druhů mechorostů, např. Campylium stellatum, Dicranum bonjeanii, Polytrichum strictum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.