Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cuscuta epilinum Weihe - kokotice hubilen v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • A1 = vyhubený nebo vymizelý taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • A = regionálně vyhynulý nebo nezvěstný taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Archeofyt
  • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

  • Kokotice hubilen byla typickým plevem lněných polí celé Evropy po Sibiř. Ojediněle se vyskytovala v Malé Asii, ve východním Středomoří, na Kavkaze a přes Írán až do Afgánistánu. S pěstováním lnu se rozšířila i jinam do světa. Díky čištění osiva lnu se však stala jednou z nejohroženějších rostlin světa. V České republice rostla hojně v kulturách lnu především v severním a jižních Čechách, na severní Moravě a na Vysočině. Již před 2. světovou válkou však začalo lokalit ubývat a poslední výskyt v ČR byl doložen od obce Kejžlice na Humpolecku v roce 1957 (Čábera 1969). V současnosti je tak hubilen řazen mezi vymřelé druhy naší flóry. Z Vysočiny byla ještě v 1. polovině 20. století udávána od Netína, Náramče, Hostákova, v 19. st. od Mírovky u Havlíčkova Brodu. Novoměstský botanik Havelka (1896) píše, že v roce 1885 hubilen zničil mnoho lnu kolem Jimramova.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kokotice hubilen - Cuscuta epilinum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cuscuta epilinum Weihe - kokotice hubilen v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.