Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Betula pubescens Ehrh. - bříza pýřitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bříza pýřitá je euroasijská dřevina vlhkých, bažinatých až rašelinných stanovišť. V České republice je její výskyt soustředěn do horských a podhorských poloh. Také na Vysočině její výskyt kopíruje spíše vyšší polohy, především širší oblast Ždárských vrchů, Jihlavské vrchy a vyšší oblasti na jz., v. a sv. Pelhřimovska. Doprovází rozsáhlejší rašelinné mokřady na prameništích i v nivách potoků a říček. Často může být vedle vrby pětimužné (Salix pentadra) významnou sukcesní dřevinou, která ovšem v postupující sukcesi ustupuje olši lepkavé, případně smrku. Jedná se determinačně problematický taxon, který by si zasloužil komplexní molekulárně taxonomickou revizi. Zejména údaje z nižších poloh regionu mohou být nejisté. Platí to zejména pro historické údaje z nižší části Posázaví a také pro některé nálezy z údolí řek a potoků jv. Třebíčska. I když druh zaznamenal jistý ústup v důsledku likvidace řady rašelinných území odvodněním, stále na Vysočině existuje celá řada jejích lokalit. Hlavní ohrožení spočívá v přímé likvidaci při redukci náletových dřevin nebo drastickém odvodněním lokalit. Možné riziko přináší také introgrese s hojně rozšířenou břízou bělokorou (Betula pendula).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bříza pýřitá - Betula pubescens

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Betula pubescens Ehrh. - bříza pýřitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.