Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - třepenitka pomněnková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SMC = Saprotrof muscikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů /Bryophyta/, vyjma rašeliníků /Sphagnum/) a SSF = Saprotrof sfagnikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách rašeliníků /Sphagnum/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - třepenitka pomněnková - Hypholoma myosotis

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - třepenitka pomněnková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.