Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - kalichovka vodní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • DD = Druh s nedostatečnými údaji červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SMC = Saprotrof muscikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů /Bryophyta/, vyjma rašeliníků /Sphagnum/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - kalichovka vodní - Arrhenia philonotis

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - kalichovka vodní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.